Landsbygdsprogrammets möjligheter

Landsbygdsprogrammet investerar i människor och idéer som utvecklar och upprätthåller landsbygden och miljön. Vi arbetar för en aktiv landsbygd som utvecklar lantbruket, stärker företagandet, ger fler jobb och skyddar miljön. Och vi gör det bland annat genom ett 20-tal finansieringsmöjligheter, kunskapsspridning och samspel med andra aktörer. Fram till år 2020 kommer landsbygdsprogrammet att investera 2,5 miljarder i den skånska landsbygden.

Testa din idé

Klicka på boxen och testa din idé och se om du kan ta del av de möjligheter som erbjuds via Landsbygdsprogrammet. Inom landsbygdsprogrammet finns det möjligheter inom energi, miljö, djurvälfärd, kompetensutveckling, service, turism och mycket mera. 

Har du varit i kontakt med Landsbygdsprogrammet tidigare och vet vilka möjligheter som finns kan du i direkt i högerboxen "investeringsmöjligheter" välja den kategori som du hör hemma i.

 

Ansökningshjälpen

På den här sidan kan du läsa mer om vad du som sökande ska tänka på för att vi ska kunna bedöma din ansökan på ett så korrekt sätt som möjligt. Du får en bättre förklaring till de frågor som finns i e-tjänsten och du kan även se vad Skåne har för regionala prioriteringar.  

Beslutstillfällen och Utlysningar

För nästan alla av stöden har vi numera löpande beslut, men för de som fortfarande har fasta beslutstillfällen lägger vi datum på sidan "Beslutstillfällen och Utlysningar". Gå vidare här för att läsa mer.

Länsstyrelsen utlyser pengar till specifika satsningar under en begränsad tidsperiod. Vi kommer lägga ut dessa på sidan "Beslutstillfällen och Utlysningar" Läs mer om utlysningar här.

Skånes handlingsplan

För att på bästa sätt nå målen i Landsbygdsprogrammet så har Länsstyrelsen Skåne tagit fram en regional handlingsplan. I denna finns även bedömningsgrunder, dvs fördjupad information om hur din ansökan bedöms för respektive stöd och vilka urvalskriterier Länsstyrelsen tittar på. Regional handlingsplan Skåne 

Det finns även en nationell handlingsplan, och i den står det bl.a. om vilka nationella prioriteringar som Jordbruksverket har gjort. Jordbruksverket handlägger kompetensutveckling och rådgivning, stöd till lantrasföreningar, stöd inom Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) m.m.  Nationell handlingsplan Sverige

Skånsk landsbygd på Facebook!

Se hela vårt flöde längst ner på sidan!

Vi på länsstyrelsen Skåne har en Facebook-sida där vi löpande presenterar möjligheterna inom landsbygdsprogrammet genom att visa intressanta händelser som sker på landsbygden i Skåne och även lyfta fram goda exempel som har utvecklat lantbruket, stärkt företagandet, gett fler jobb och skyddat miljön.

Vi lägger även ut kurser,  rådgivningar, intressanta spaningar, roliga landsbygdspoddar som rör just Skånes landsbygd.

Gå in och följ oss!

Lokalt ledd utveckling

I det nya landsbygdsprogrammet 2014–2020 är det möjligt att jobba med Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. I Skåne finns sju områden. Läs mer om lokalt ledd utveckling här.