Beslutstillfällen och Utlysningar

Ett beslutstillfälle är den tidpunkt då stödmyndigheten beslutar om stöd. Det är ett fastställt datum där alla ärenden som är stödgrundande och beslutsklara jämförs med varandra. Stöd kommer att beviljas till de ärenden som är prioriterade och så långt budgeten räcker. En utlysning innebär att Länsstyrelsen under en tidsperiod utlyser medel till ett speciellt avgränsad insats.

Aktuella beslutstillfällen

Vill du läsa mer om urvalet och hur din ansökan kommer att prioriteras så kan du läsa om respektive stöd här på Länsstyrelsens hemsida under Landsbygdsprogrammets möjligheter. Vill du ytterligare fördjupa dig i urvalsprocessen kan du gå in i Skånes handlingsplan och läsa under respektive stöd och rubriken ”Beslutsomgångar och urval av ansökningar”.

Datum 2018-februari/mars

 • Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom jordbruk och trädgårdsföretag

Löpande handläggning och beslut

 • Investeringsstöd för förädlingsstöd för kort livsmedelskedja och lokala marknader
 • Investeringsstöd för förädlingsstöd för att skapa nya jobb
 • Investeringsstöd för att minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak inom jordbruk och trädgårdsnäringen
 • Investeringsstöd för energieffektivisering samt energigrödor inom jordbruks- och trädgårdsföretag
 • Investeringsstöd till förnybar energi
 • Investeringsstöd till biogasinvesteringar
 • Startstöd till nystartade jordbruks- och trädgårdsföretagare
 • Investeringar i rovdjursavvisande stängsel
 • Stöd till investeringar i småskalig infrastruktur
 • Stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation och turism samt för turistinformation
 • Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer 

Aktuella Utlysningar

På denna sida samlar vi de aktuella utlysningarna i landsbygdsprogrammet.

Just nu har vi inga utlysningar

Budgetfördelning för företagsstödsansökningar

Budgeten kommer att fördelas till varje beslutstillfälle med ett maxbelopp. Tillgänglig budget för respektive beslutstillfälle är även kopplat till antalet urvalskriteriepoäng och möjligt stödbelopp för de aktuella kvalificerade ansökningarna.

Kompletta ansökningar

Observera att din ansökan måste vara komplett i e-tjänsten för att Länsstyrelsen ska kunna handlägga den. Ansökan är komplett när du svarat på alla frågor i e-tjänsten och har bifogat de bilagor som krävs. Systemet talar om för dig när ansökan är komplett.

För att göra en bra ansökan så vill vi att du tar del av den hjälp som finns att få på Länsstyrelsens hemsida under Ansökningshjälp.   

 

ifyllnad