Företagande

Vad gör en företagare mer framgångsrik än någon annan? Naturligtvis beror det på vilka förutsättningar var och en har. Det kan vara målmedvetenhet, skicklig förhandlare, envishet, duktig på omvärldsbevakning, affärssinne samt bra på att ta intryck från andra branscher. En viktig faktor är också att skaffa sig mer kunskap.
Vindsurfare Öresund

Lyckas med din försäljning

Försäljning kan se ut på många vis, men det finns en grundstomme i all försäljning som alla kan lära sig något av. Din inställning är viktig, så först av allt, en duktig säljare kränger inte varor, utan löser problem eller behov hos sina kunder. Här följer lite kalla fakta och heta tips.

____________________________________________

Att skriva säljande text till mitt företag

Att väcka intresse och engagemang, att synas och bli läst, att bli ihågkommen och ännu hellre att bli en ”snackis”, allt kan man göra med en väl formulerad text, med genomtänkt budskap. Det gäller att fånga läsarens uppmärksamhet med både form och innehåll.

Vi lever i en värld där reklam ibland skapar irritation i stället för det vi önskar, nämligen kommunikation. Vi får allt fler varumärken, allt flera medier eller kanaler och allt fler som vill ha vår uppmärksamhet. Så hur gör man då?

___________________________________________________ 

Utvecklingsspiralen - Hur du skapar goda och bryter onda cirklar i verksamheten

Utvecklingsspiralen är ett verktyg för att förverkliga det man verkligen vill och för att skapa goda cirklar och bryta onda. Den kan tjäna som entreprenörscirkel såväl som flödesschema för olika projekt och aktiviteter. Som analysverktyg kan den vara till stor hjälp för att prioritera rätt och sätta fingret på det som fattas och där det finns flaskhalsar.

____________________________________________________

Attrahera arbetskraft med lean

Lean i lantbruksföretag gör att bättre lönsamhet går hand i hand med en arbetsplats där medarbetarna känner mindre stress, att de trivs och utvecklas. Nu vet vi ännu mer. Forskning, statistik och våra erfarenheter pekar just åt det hållet

Arvensis nr 7 

____________________________________________________

Anpassa ditt ledarskap till medarbetaren och uppgiften

För att få en arbetsuppgift utförd på bästa sätt, bör du anpassa din ledarstil efter medarbetarens kunskaps- och erfarenhetsnivå i relation till uppgiften. Erfarna och skickliga ledare lär sig att gradvis ändra stilen så att medarbetaren får stimulans att utvecklas till nästa nivå. Hur gör man?
Börja med att kolla vilken beskrivning som passar bäst in.

____________________________________________________ 

Behöver du hjälp för att lägga anbud i offentliga upphandlingar?

Passa på att utnyttja vårt erbjudande innan årets slut.

Du som funderar på att lägga anbud vid kommunens upphandling av livsmedel, entreprenad eller liknande kan nu få upp till 10 000 kr från Landsbygdsprogrammet. Pengarna ska användas till köp av experthjälp. Du kan på så sätt få hjälp med upphandlingsregler eller någon att diskutera anbudet med. Vi har en begränsad budget och rådgivningen ska vara fakturerad från konsulten senast 31 mars 2015.
Kompetenscheckarna kan i första hand sökas av företagare i Skåne som är aktiva inom produktion av jordbruks- eller trädgårdsprodukter.

Efter att enkelt ansökt om pengarna och fått beslut från Länsstyrelsen väljer du en expert efter ditt behov. Experten/konsulten fakturerar Länsstyrelsen och lämnar beskrivning på vad som genomförts (ej ekonomiska detaljer).

Hämta hem ansökningsblanketten här.

Hör av dig till:

Eva Rolander, 010 - 224 16 08, eva.rolander@lansstyrelsen.se  eller Kamilla Persson, 010 – 224 15 75, kamilla.persson@lansstyrelsen.se ___________________________________________

Konsten att delegera - Tips- och checklista

Bra delegering är en konst som kan avlasta dig enormt och som kan innebära mycket mer än att bara styra upp medarbetare eller fördela arbetsuppgifter.  

Det finns många skäl att inte delegera, såsom tanken "Jag gör det bäst själv", som kan bli en bromskloss för din verksamhet.  

Här kommer en tips- och checklista för hur du effektivt investerar den tid som krävs för bra delegering.

____________________________________________

Övervintring av plantskoleväxter - studieresa  

Ingen vinter är den andra lik. Och så kommer det alltid vara. Men det gäller att hitta en ”lagom” säkerhets nivå för de plantskoleväxter som ska övervintras. För att komma lite närmre vad lagom är, behöver vi söka kunskap, och utbyta erfarenheter.
Läs Anna Larsens reseskildring från studieresan till Danmark och Tyskland med tema Övervintring av plantskoleväxter. Anna är plantskolerådgivare och leancoach på HIR Malmöhus.

____________________________________________

Råd om upphandling av livsmedel

Många kommuner arbetar med få in lokala producenter i den offentliga upphandlingen av livsmedel. I mitten av mars höll Länsstyrelsen en kurs om offentlig upphandling av livsmedel för att reda ut begreppen och stötta de som funderar på att svara på kommunernas anbud.

Ovan kan även du ta del av de tips och råd vad gäller upphandling av livsmedel som kostchefen Anita Broddesson, upphandlingsjuristen Marianne Blad samt leverantören Christer Strömbeck gav till deltagarna. Klicka även här för länk till filmen.

__________________________________________________

Lean– jobba smartare och bli effektivare

Lean är att koncentrera arbetet på det som skapar värde, se ”slöserierna” och eliminera dessa genom att jobba smartare. På köpet blir man resurseffektivare, konkurrenskraftigare och får ett större engagemang bland personalen. Låter detta intressant? Då är Lean Lantbruk kanske något för dig.

Läs mer här.

Av leancoacherna på HIR Malmöhus AB

_________________________________________

Att prioritera på rätt sätt, hur gör man det? En mall för att bli mer effektiv

Att prioritera rätt är en viktig ledarkompetens som behövs både när du har anställda och när du driver ett enmansföretag. Risken är att man mitt i stressen oftast inte tror sig ha råd med att stanna upp och reflektera. Hur frigör du systematiskt tid, pengar och energi på ett sätt som gagnar den långsiktiga utvecklingen? Här kommer en mall för att bli mer effektiv.

__________________________________________

Innovativt ledarskap - Lär dig av andras framgångar

Innovativt ledarskap innebär att tillämpa nytänkande i det egna företaget för att hålla sig framme. Det gäller att vara uppdaterad och i kontakt med vad som händer i omvärlden. Och att kunna se helheten och lära sig av andras framgångar. Det finns goda chanser för småföretagen och landsbygden.

Läs mer här.

___________________________________________

Sju tips för att bli bättre på att skapa ett innovativt klimat på företaget

Nya trender visar att socialt ansvar och miljöengagemang inte bara är förenliga med tillväxt och lönsamhet, de kan även vara framgångsfaktorer. Den ekonomiska krisen, klimatförändringen och även de sociala kriserna i världen, har helt enkelt tvingat fram ett nytt tänkande. Det ledarskapet som efterfrågas idag är det som hjälper oss att möta kriser och tar tillvara på de möjligheter som finns.

Småföretagen är viktiga aktörer i detta sammanhang. Läs mer här.

 

___________________________________________

Kom igång med sociala media

Utan att överdriva kan man kalla de sociala medierna en revolution. Reklam har gått från att vara envägskommunikation till att vara dialog. Möjligheterna att gratis nå ut till hela världen har aldrig varit större. Facebook, Blogg, Youtube och Twitter, för att nämna några, kan vara arbetsredskap för dig.

Läs mer här.

___________________________________________

Medieval för landsbygdsföretagare

De flesta företag har begränsat med pengar för marknadsföring. Då är det oerhört viktigt att välja att synas på rätt ställe. Vilken som är den mest kostnadseffektiva mixen av media för ditt företag beror på vad du säljer och till vem du säljer. Det handlar om att inventera dina möjligheter och att välja rätt.

Läs mer här.

____________________________________________

Fyra kommunikationsperspektiv för en bra dialog i din verksamhet

Dialog är kommunikation när den är som bäst. I en dialog växlar parterna mellan att lyssna och att respektfullt framföra sina budskap. Det hör till dialogens natur att man också vill komma fram till lösningar, överenskommelser och åtgärder. Vid en fullständig dialog skapas en god cirkel som leder till att du förverkligar det du vill uppnå.

Läs mer här.
___________________________________________________

Möten – trista tidstjuvar eller meningsfull arbetstid?  

I de flesta företag, föreningar och projekt är arbetsmöten en viktig del av verksamheten. Vissa möten är roliga att delta i, och alla deltagare känner att tiden de har träffats verkligen har varit meningsfull. Men tyvärr är det minst lika vanligt att upplevelsen blir negativ.
Med hjälp av tydlig struktur och bra ledarskap kan du förvandla dina möten till meningsfull arbetstid för deltagarna.

Läs mer här.

__________________________________________

Hur du kommunicerar professionellt som småföretagsledare

Ditt sätt att kommunicera kan avgöra hur framgångsrik du blir som ledare. Professionell kommunikation utgår ifrån att du respekterar den andra parten och att du i grunden önskar denne väl. Detta oavsett om det handlar om kunder, medarbetare, samarbetspartner, pressen, myndigheter, etc. Det handlar delvis om vett och etikett, delvis om förmågan att föra och fortsätta en dialog - och att undvika långa monologer.

Här följer en liten översikt och en del tips. 

__________________________________________

Entreprenör - Chef - Ledare Tre viktiga roller för alla som leder ett mindre företag

Som verksamhetschef för ett småföretag behöver du kunna hantera vitt skilda roller för att allt ska fungera. Den här artikeln visar tre viktiga huvudroller: entreprenören, chefen och ledaren. Alla tre behövs och de kompletterar varandra. Inte sällan är småföretagsledaren bra på två av dessa roller, men kan behöva utveckla den tredje. Läs mer här

__________________________________________

Vikten av bra ledarskap för småföretag på landsbygden

Småföretagens ledare på landsbygden är ofta mångsysslare som behöver kunna kombinera spetskompetens med entreprenörskap, affärsmannaskap, såväl som chefsansvar och ledarskap. Att hantera så många utmaningar samtidigt är inget litet konststycke!

Läs mer här.

_________________________________________

Längtar du ut till landet? Är du ung och vill starta företag på landet?

Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om entreprenörskap och få tips om hur du tar dig från idé till verklighet.

___________________________________________

Grön Omsorg – en växande möjlighet på landsbygden

En ny verksamhetsgren för lantbrukare och nya möjligheter till meningsfull sysselsättning för människor med behov av särskilt stöd.  Begreppet Grön Omsorg myntades i Norge i slutet av 90-talet, och i Sverige växer nu intresset.

Vad är grön omsorg? Läs mer här.

____________________________________________________

Bärkraft 

Driver du företag på landsbygden? Behöver du någon som lyssnar på dina drömmar om företaget och din roll i det? Någon som förutsättningslöst kan hjälpa dig att strukturera dina idéer om förändring? Eller som kan hjälpa dig med mer kreativitet för att omsätta idéerna i verkligheten?

Då kan utvecklingsprogrammet Bärkraft vara något för dig.  

Läs mer här.   

____________________________________________________

Satsa på turism
 
Vill du vara med och utveckla turismen på landsbygden? Besöksnäringen är en av de snabbast växande branscherna i Sverige. Intresset för att turista på landsbygden ökar stadigt. Städerna har alltid varit stora turistdestinationer, men i jakt på nya upplevelser kan landsbygden erbjuda något annorlunda och spännande. Det finns därmed stor potential för dig att utveckla nya upplevelser.
Läs mer här.  

_____________________________________________

Bra kvalitet handlar om att tillfredsställa konsumenten

Läs Jordbruksverkets nya rapport om jordbruksprodukters kvalitet. Där kan du för 14 olika produkter se det som påverkar vad som stoppas i kundkorgen när vi handlar.  

_____________________________________________

Storytelling som marknadsföring

Storytelling har blivit en vanligare metod för att föra ut sitt budskap och för att få kunderna att välja en viss produkt. Ta del av Cecilia Granquist Dahméns tips på hur du får till en bra berättelse.