Kontakt

 

 

 

 

 

 
 

Helena Nilsson
helena.nilsson@lansstyrelsen.se

Telefonnr: 010-224 15 18

Projektledare och målområdesansvarig för Begränsad klimatpåverkan

 

John Nörregård
john.norregard@lansstyrelsen.se

Telefonnr: 010-224 15 37

Målområdesansvarig för Giftfri miljö och Ingen övergödning

 

Kamilla Persson
kamilla.persson@lansstyrelsen.se

Telefonnr: 010-224 15 75

Målområdesansvarig för Ett rikt odlingslandskap

 

 

  Eva Rolander
eva.rolander@lansstyrelsen.se

Telefonnr: 010-224 16 08

Målområdesansvarig för Företagsutveckling inom och utom de gröna näringarna