Kontakt

Eva Rolander
eva.rolander@lansstyrelsen.se
Telefonnr: 010-224 16 08

Målområdesansvarig för Företagsutveckling inom och utom de gröna näringarna


Kamilla Persson
kamilla.persson@lansstyrelsen.se

Telefonnr: 010-224 15 75

Målområdesansvarig för Ett rikt odlingslandskap

 

Mia Davidsson

mia.davidsson@lansstyrelsen.se

Telefonnr: 010-224 15 17

Målområdesansvarig för Ekologisk odling
 
         

John Nörregård
john.norregard@lansstyrelsen.se

Telefonnr: 010-224 15 37

Målområdesansvarig för Giftfri miljö och Ingen övergödning