Kompetensutveckling

Trevlig läsning! - Årets första nummer av tidningen Smart landsbygd är laddad med 46 kurser och rådgivningar samt 7 inspirerande och intressanta artiklar: Smart landsbygd Nr 1 2018
Tematidningarna - Länsstyrelsen kan med hjälp av upphandlade aktörer erbjuda kurser och enskild rådgivning inom tre olika ämnesområden till dig som är landsbygdsföretagare.  Vi har här delat upp kurser och rådgivningar efter våra tre teman.

Ett rikt odlingslandskap 
Här kan du få ny kunskap när det gäller Skötsel av sandmarker, Vård och skötsel av kulturmiljöer & Hur man kan öka och gynna biologisk mångfald på slätten.  
Ekologisk produktion 
Här kan du få ny kunskap när det gäller Kött- och mjölkproduktion, Uppfödning av slaktsvin, Växt- och trädgårdsodling & Högre utnyttjande av den växtnäring som finns tillgänglig.  
Skapa nya jobb 
Här kan du få ny kunskap när det gäller Ledarskap,  Marknadskunskap, Offentlig upphandling & Livsmedelshygien  
Äldre nummer av Smart landsbygd:
Smart landsbygd Nr 2 2017, Smart landsbygd Nr 1 2017

Här hittar du inspiration och praktiska råd. Kanske bidrar innehållet till att du tar tag i den där idén om en ny verksamhet som du funderat över en längre tid? Eller så blir du helt enkelt vassare i det du gör idag tack vare någon av alla kurser och rådgivningar som presenteras.

SMART LANDSBYGD är ett kursmagasin från Länsstyrelsen Skåne. Det ges ut två gånger per år och delas ut gratis till alla landsbygdshushåll i Skåne samt till alla företagare på landsbygden.
Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.

Facebook

Vi lägger även ut aktuella kurser och rådgivningar på vår Facebooksida "Skånsk landsbygd".  Välkomna att besöka oss!

PingPong

Till våra aktörer - loggor för nedladdning:

EU- och Länsstyrelselogga_Liggande format 

EU- och Länsstyrelselogga_Stående format 

 

Om du har frågor eller funderingar kring kompetensutveckling hör av dig till eva.rolander@lansstyrelsen.se

 Smart landsbygd_Kompetensutveckling.gif

 Finansiering av webbsidan

Webbsidan, kurser och rådgivning har delfinansierats med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.

 

 

 

 

illustration förslagslåda

För oss som arbetar med att köpa in olika former av kompetensutveckling är det värdefullt att få veta vad just du vill bli bättre på och lära dig mer om.

Svara på frågorna och hjälp oss att uppfylla dina förväntningar!