Landsbygdsutveckling

Länsstyrelsen Skånes arbete med att utveckla landsbygden går bland annat ut på att stödja olika aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling.

Gå direkt till:

  
  
Description
  
  
  
  
Testa din idéTesta din idé
Landsbygds- programmets möjligheter 2014-2020
Testa din idéIn page navigation
Startstöd till unga jordbrukareStartstöd till unga jordbrukare
Till dig som är 40 år eller yngre och som har startat ett jordbruksföretag för första gången.
Startstöd till unga jordbrukareIn page navigation
KompetensutvecklingKompetensutveckling
#smartlandsbygd - kompetensutveckling för landsbygden.
KompetensutvecklingIn page navigation
FiskeriprogrammetFiskeriprogrammet
På Jordbruksverkets sidor kan du läsa mer om Havs- och fiskeriprogrammet och de olika stöden till fiske, vattenbruk och beredning.
FiskeriprogrammetIn page navigation