Hästhållning

Information om hästhållning finns samlad på "Hästen i Skånes" hemsida.  Hästen i Skåne är ett projekt finansierat med EU-medel via Länsstyrelsen Skåne och drivs av Region Skåne, Kommunförbundet och LRF.

Hästen i Skåne´s hemsida hittar du här

Hästen i Skånes hemsida är en servicefunktion och samlingspunkt för Skånes alla hästverksamheter, för ryttare, uppfödare, stallägare, hästföretagare och alla andra som är engagerade inom skånsk hästverksamhet. Här finner du information om bl.a. avel, ridleder, regler för vid hästhållning och hantering av gödsel, utfodring, utsrustning och hästföretagande m.m.