Förprövning av djurstallar

Förprövningen innebär att stallbyggnader på förhand ska granskas ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt.
När byggnationen är färdig ska den även besiktigas.

Förprövning av en byggnadsåtgärd är kostnadsfri och ska göras innan åtgärden påbörjas. Om förprövning ej genomförts innan byggnationen påbörjas görs en prövning av byggnaden i efterhand och en avgift på 12 000 eller 24 000 kr tas ut.

Ansökan om förprövning

Ansökningsblanketten, ritningar och eventuella bilagor skickas till Länsstyrelsen digitalt via e-post: skane@lansstyrelsen.se. Döp gärna filerna efter vad de innehåller.  

Eftersom vi har börjat handlägga våra ärenden digitalt är det viktigt att ange en e-postadress som kontrolleras regelbundet. All skriftlig information, inklusive beslut om godkänd förprövning från oss skickas i första hand via e-post. Den digitala handläggningen har också medfört att vi bara behöver ett exemplar av varje ritning istället för två som det står i ansökningsblanketten.  

Förprövning av häststall
Förprövning av övriga stallar

Vägledningar

 Vägledning häststall

 Vägledning djurstall

Checklista förprövningsritningar- blankett D173A

Checklista förprövningsritningar- blankett D173B

Ansökan kan också skickas med post till
Länsstyrelsen Skåne
291 86 Kristianstad

Förhandsanmälan

Vid mindre till eller ombyggnad av befintlig stallavdelning räcker det ibland att byggnadsåtgärden föranmäls till Länsstyrelsen Skåne. En förhandsanmälan kan även göras istället för en förprövning om byggnadsåtgärden är nödvändig att genomföra till följd av restriktion som Jordbruksverket beslutat om med anledning av utbrott av smittsam djursjukdom.

Mer information under respektive djur hos Jordbruksverket.

Blanketter för förhandsanmälan

 Förhandsanmälan av mindre till- eller ombyggnad

 Förhandsanmälan med anledning av utbrott av smittsamma djursjukdomar

Regler för stallbyggnader

Tillämpningar till Boverkets och Jordbruksverkets regler avseende utformning av ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring samt hästverksamhet finns i handboken från SIS om ekonomibyggnader.  

Handbok från SIS - Ekonomibyggnader

Besiktning av djurstallar

När den förprövade djurbyggnationen är färdig och innan du börjar använda din nya djurstall ska du meddela detta till Länsstyrelsen Skåne att den kan besiktigas.

Gå till anmälan om besiktning av djurstallar.

Hjälp för minimerad klimatpåverkan

Om du har en gård med nötkreatur eller grisar på kan du få hjälp innan du bygger genom att genomföra en energikoll eller klimatkoll. Då får du råd om hur du energieffektiviserar din gård, och hur du minimerar klimatpåverkan i samband med din investering.

Mer om energieffektivisering på www.greppa.nu.

Mer om minskad klimatpåverkan på www.greppa.nu

 

Rådgivning inför byggnation

Du kan få hjälp av Greppa Näringens byggrådgivare innan du bygger.

Mer information om byggrådgivning på www.greppa.nu

 

 Handläggningstid

handläggningstid 

Våra handläggningstider är för närvarande ca

           8 veckor

efter att eventuella begärda kompletteringar inkommit.

Helt kompletta ansökningar kommer att ges förtur i handläggningen.