Anmäl uppställningsplatser för bisamhälle

Du som startar eller övertar en biodling ska göra en anmälan om var bikuporna finns när verksamheten påbörjas.
 
Alla biodlare ska anmäla uppställningsplats för bi till Länsstyrelsen vart 3:e år t.ex. 2015, 2018, 2021 osv.
Anmäl till Länsstyrelsen i Skåne senast 2018-03-31 om du har något bisamhälle placerat i Kronoberg, Blekinge eller Skåne län.

Läs mer om krav på biodlare.

Anmäl innehav av bisamhälle - webbformulär

I webbformuläret kan du ange tre olika uppställningsplatser.

Fält som är markerade med (*) måste fyllas i.

OBS! När du tryckt på Nästa måste du granska uppgifterna och godkänna att de skickas in till oss. Det gör du genom att fylla kod-fältet och trycka på knappen Skicka längst ner på sidan efter att den uppdaterats. Anmälan är inskickad och ingen bekräftelse skickas via mail.

Ange koordinater för uppställningsplats

Koordinaterna för din uppställningsplats får du fram så här:

  1. >> Gå in på kartan här <<
  2. Dubbelklicka eller zooma in till den exakta uppställningsplatsen
  3. Högerklicka på den exakta platsen
  4. Välj GPS-koordinater i menyn du får när du högerklickat 
  5. Kopiera koordinaterna under rubriken WGS84 Decimal till fält "geografiska koordinater för bisamhälle"

 

Behöver du församling gör så här:

Följ de här instruktionerna och gå till kartan här.
(För att se kartan behövs Microsoft Silverlight)

Hämta geografiska koordinater för bisamhälle från Eniros karta​