Ekologisk djurhållning och produktion

Att föda upp djur ekologiskt är ett intressant koncept där djuren är en del av gårdens kretslopp och i större utsträckning får utlopp för sina naturliga beteenden.

Ekologisk djurhållning

Ekologisk djurhållning kräver ökad kunskap, i regel ökad vallareal, ökad utevistelse och anpassad djurtäthet men även andra normer för exempelvis foder och liggytor. För att få en godkänd och certifierad djurproduktion krävs att både marken, fodret, djurhållningen och slakten är ekologisk och kontrollerad av en statligt godkänd kontrollorganisation i Sverige.

Ekologisk djurproduktion innebär:

  • Att följa EU:s eller KRAV:s regelverk för certifierad ekologisk djurproduktion.
    Anpassat uppfödningssystem ex, stall med större liggytor och bra stallmiljö, enligt regelverk.
  • Utevistelse under betesperioden och möjlighet till utevistelse under stallperiod.
  • Ökad vallareal i växtföljden med lämplig blandning av klöver- och grässorter
  • Fodernorm anpassad till respektive djurslag och med fri tillgång till el hög andel grovfoder samt begränsad/maximerad kraftfodergiva.
  • Inga rutinmässiga avmaskningar utan förebyggande åtgärder genom välplanerad betesgång, dock skall sjuka djur omgående ges erforderlig vård.
  • Det är inte tillåtet att använda foderråvaror som innehåller GMO.


Vad säger KRAV:s och EU:s regelverk om ekologisk djurproduktion?

Se Kravs regler
Se EU:s regelverk

Intresserad av ekologisk djurhållning?
Kontakta en rådgivare för hjälp med omläggning. Klicka här för att hitta en lista med aktuella rådgivare i Skåne.