Lantbruk och landsbygd

Illustration lantbruk och landsbygd

Landsbygden spelar en viktig roll i det kretslopp som ger oss mat, arbeten och nya lösningar på behov i det gemensamma samhällsbygget.

Vi arbetar för att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. 

Gå direkt till:

  
  
Description
  
  
  
  
InvesteringsmöjligheterInvesteringsmöjligheter
Landsbygds- programmets investerings- möjligheter.
InvesteringsmöjligheterIn page navigation
Biodling & bisvärmarBiodling
Anmälan av uppställningsplats, regler för biodling och bisvärmar.  Bitillsynspersoner och distrikt.
BiodlingIn page navigation
DjurhållningDjurhållning
Information och regler för djurhållning inom lantbruket.
DjurhållningIn page navigation
VäxtskyddVäxtskydd
Behörighetsutbildning växtskydd.
VäxtskyddIn page navigation
JordbrukarstödJordbrukarstöd
SAM-ansökan
JordbrukarstödIn page navigation
JordbruksfastigheterJordbruksfastigheter
Jordförvärvstillstånd, rationaliseringsintyg, arrendesyn, ta jordbruksmark ur produktion.
JordbruksfastigheterIn page navigation