Lantbruk och landsbygd 

Vi arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik inkl. Landsbygdsprogrammet ska få genomslag i Skåne. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd för med sig att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

 

Nyheter