Lantbruk och landsbygd 

Illustration lantbruk och landsbygd

Landsbygden spelar en viktig roll i det kretslopp som ger oss mat, arbeten och nya lösningar på behov i det gemensamma samhällsbygget.

Vi arbetar för att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. 

Gå till:

Investeringsmöjligheter

Jordbrukarstöd

Djurhållning

Växtskydd behörighetsutbildning

Biodling

Jordbruksfastigheter

Nyheter

Kontakta oss

skane snabela lansstyrelsen punkt se¤skane snabela lansstyrelsen punkt se
010–2241000