Miljöprövningsdelegationen 

Miljöexpeditionen
Expedition och diarium 
010-22 41 222
fax: 010-22 41 425
e-post: exp-miljo.skane@lansstyrelsen.se

Ann Westerdahl
Ordförande
010-224 16 92

Anna Månsson
Ordförande
010-224 12 62

Karin Söderholm
Miljösakkunnig
010-224 16 65

Charlotte Jönsson
Miljösakkunnig
010-224 14 18

Viktor Forsell
Miljösakkunnig
010-224 13 27 

Våra verksamhetssidor