Länsledning 

Margareta Pålsson
Landshövding
010-224 12 01

Suzanne Jacobsson
stf länsöverdirektör
010-224 13 92

Eva Nilsson
Länsledningens sekreterare
010-224 15 16

Våra verksamhetssidor