Länsledning 

Margareta Pålsson
Landshövding
010-224 12 01

Carl Älfvåg
Länsöverdirektör
010-224 12 02

Ros-Mari Åkesson
Länledningens sekreterare
010-224 12 00