Länsledning 

Margareta Pålsson
Landshövding
010-224 12 01

Carl Älfvåg
Länsöverdirektör
010-224 12 02

Eva Nilsson
Länsledningens sekreterare
010-224 15 16

Våra verksamhetssidor