Landsbygdsavdelningen 

För kontakt via e-post använd principen: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se
Å,Ä,Ö byts mot A,A,O.
Några medarbetare har extra tecken i sina e-postadresser. I dessa fall står adressen utskriven under respektive person.

Matz Hammarström 
Landsbygdsdirektör/Avdelningschef
010-224 16 99

Eva Almquist
Expedition/Diarie/Arkiv
010-224 12 06

Landsbygdsavdelningen
Tel vx: 010 - 224 10 00
Fax: 010 - 224 11 00