Kommunikationsenheten 

Ulrika Forsgren Högman
Kommunikationschef
010-224 13 34
0725-29 70 18
ulrika.forsgren.hogman@lansstyrelsen.se

Mikael Ringman
Kommunikationsexpert
010-224 16 06
0768-40 11 08
mikael.ringman@lansstyrelsen.se

Sara Fredström
Kommunikationsexpert
010-224 15 80
0733-12 04 03
sara.fredstrom@lansstyrelsen.se 

Per Bergsjö
Utvecklingsansvarig
Länsstyrelsernas gemensamma webbförvaltning
010-224 12 40
0761-11 16 55
per.bergsjo@lansstyrelsen.se

Elias Lanninge
Kommunikatör
0727-29 48 88
elias.lanninge@lansstyrelsen.se

Tracy Lorentzson
Webbansvarig /Kommunikatör
010-224 14 70
0768-40 28 80
tracy.lorentzson@lansstyrelsen.se

Mats Runvall
Kommunikatör
010-224 14 31
mats.runvall@lansstyrelsen.se

 

 

 

Våra verksamhetssidor