Kommunikationsenheten 

Ulrika Forsgren Högman
Kommunikationschef
010-224 13 34
0725-29 70 18
ulrika.forsgren.hogman@lansstyrelsen.se

Mikael Ringman
Kommunikationsexpert
010-224 16 06
0768-40 11 08
mikael.ringman@lansstyrelsen.se

Sara Fredström
Kommunikationsexpert
010-224 15 80
0733-12 04 03
sara.fredstrom@lansstyrelsen.se 

Michael Hedlund
Webbredaktör
010-224 13 67
0761-11 16 24
michael.hedlund@lansstyrelsen.se

Per Bergsjö
Kommunikatör
010-224 12 40
0761-11 16 55
per.bergsjo@lansstyrelsen.se

Ita Jablonska
Kommunikatör
010-224 14 98
ita.jablonska@lansstyrelsen.se

Tracy Lorentzson
Kommunikatör
010-224 14 70
0768-40 28 80
tracy.lorentzson@lansstyrelsen.se

Mats Runvall
Kommunikatör
010-224 14 31
mats.runvall@lansstyrelsen.se

 

 

 

Våra verksamhetssidor