Förvaltningsavdelningen 

Eva Fjelkner
Avdelningschef
010-224 13 23

Leif Nyberin
Rättschef
010-224 15 32

FÖRVALTNINGSJURIDISKA ENHETEN:
Expedition och diarium
010-224 13 30
010-224 12 04

RÄTTSENHETEN:

Beredningsgruppen

010-224 15 50
Fax. 010-224 11 10
Expedition och diarium
010-224 16 60