Transport av farligt gods

Förkortad utbildning för transport av farligt gods för de som har behörighet att använda kemiska växtskyddsmedel.