Kalender 

I kalendern hittar du information om våra kurser, seminarier, evenemang och träffar. Klicka på rubrikerna nedan eller bläddra i kalendern för att se mer information och för att anmäla dig till aktiviteterna.

Mars

6

fredag

2015-03-06
Välkommen till en gårdsvandring med ”inspektörsglasögonen” på!

Vad behöver man egentligen ha koll på när det aviseras kontroll eller när man hittar miljöinspektören el tvärvillkorskontrollanten stående på gårdspl...

Mars

7

lördag

2015-03-07
FULLBOKAD! Smaksättning av honung

-      Introduktion grundläggande kunskaper om honung som råvara -      Smaksättning av honung på olika sätt, med respekt för honungens egna kval...

Mars

9

måndag

2015-03-09
Lantbrukarträff ”HÅLLBAR INTENSIFIERING” - förena en hög skörd med miljöansvar!

Parallellt med kostnadsjakten är det viktigt att ta vara på skördepotentialen på Din gård. Vi vill ta initiativ till en träff där Du tillsammans med ...

Mars

10

tisdag

2015-03-10
Kurs om leverflundra

Ni erbjuds att gå kurs om leverflundra i skånska nötbesättningar.

Mars

10

tisdag

2015-03-10
Smittskydd på nötgårdar

Ni erbjuds att gå kurs om smittskydd på nötgårdar.

Mars

10

tisdag

2015-03-10
Hullbedömningskurs

Ni erbjuds att gå en kurs om hullbedömning av får.

Mars

11

onsdag

2015-03-11
Mjölka rätt

En mjölkko mjölkas 2-4 ggr per dag. Om detta görs med rätt teknik och god hygien bidrar det starkt till en god välfärd för korna och leder i förlängn...

Mars

11

onsdag

2015-03-11
Kurs om leverflundra

Ni erbjuds att gå kurs om leverflundra i skånska nötbesättningar.

Mars

12

torsdag

2015-03-12
Nätverksträff barn i introduktion

Bättre mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i Sverige och i Europa?

Mars

12

torsdag

2015-03-12
Integrerat växtskydd i grönsaksproduktion på friland

Välkommen på en kursdag med fokus på vad integrerat växtskydd innebär för dig och din grönsaksproduktion!    

Mars

12

torsdag

2015-03-12
Nätverksträff barn i introduktionen - OBS ny lokal

Bättre mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i Sverige och Europa? 12 mars 2015

Mars

12

torsdag

2015-03-12
Ventilation i slaktgrisstallar

Inbjudan till kurs i Ventilation i slaktgrisstallar

Mars

12

torsdag

2015-03-12
IPM, Integrerat växtskydd på alla gårdar från 2015 - aktuell information för att klara ett miljötillsynsbesök, Skurup 2015-03-12

Ett omfattande och ansvarsfullt arbete väntar i samband med att IPM skall tillämpas på alla gårdar där det görs kemisk bekämpning.

Mars

13

fredag

2015-03-13
Våta markers biologiska mångfald - bevarande och restaurering

I det äldre lantbruket sågs småvatten och våta marker som en resurs men längre fram i tiden, med rationalisering inom lantbruket, upplevdes mycket av...

Mars

16

måndag

2015-03-16
Informationsträff angående de nya jordbrukarstöden 2015

Länsstyrelsen håller informationsträff gällande det nya Gårdsstödet, Förgröningsstödet, Nötkreaturstödet, Stödet till unga lantbrukare, de nya miljöe...

Mars

16

måndag

2015-03-16
HÄSTEN OCH LAGEN - VAD GÄLLER?

Seminarium - Hästhållning genomgång av aktuella regelverk kopplade till hållande av häst! 

Mars

16

måndag

2015-03-16
HÄSTEN OCH LAGEN - VAD GÄLLER?

Seminarium - Hästhållning genomgång av aktuella regelverk kopplade till hållande av häst! 

Mars

16

måndag

Mars

20

fredag

Sparsam körning Lantbruk

 Syftet är att ge lantbrukare, egna företagare såväl som anställda, kunskap och motivation att köra sparsamt vid maskinarbeten. Målet är att genomför...

Mars

17

tisdag

2015-03-17
Kurs om leverflundra

Ni erbjuds att gå kurs om leverflundra i skånska nötbesättningar.

Mars

17

tisdag

2015-03-17
Informationsträff angående de nya jordbrukarstöden 2015

Länsstyrelsen håller informationsträff gällande det nya Gårdsstödet, Förgröningsstödet, Nötkreaturstödet, Stödet till unga lantbrukare, de nya miljöe...

Mars

17

tisdag

Mars

18

onsdag

10 mervärdesbegrepp - så får du bättre betalt

Kursen är till för dig som vill utveckla mervärden hos dina produkter och  att du därmed ska kunna ta bättre betalt och /eller sälja mer.

Mars

18

onsdag

2015-03-18
Integrerat växtskydd i grönsaksproduktion på friland

Välkommen på en kursdag med fokus på vad integrerat växtskydd innebär för dig och din grönsaksproduktion!    

Mars

18

onsdag

2015-03-18
Lantbrukarträff ”HÅLLBAR INTENSIFIERING” - förena en hög skörd med miljöansvar!

Konkurrenskraft betyder att kostnadsjakt är nödvändig. Men utveckling är också nödvändig, både för den enskilde och för samhället. Vi vill lyfta den ...

Mars

18

onsdag

2015-03-18
Informationsträff angående de nya jordbrukarstöden 2015

Länsstyrelsen håller informationsträff gällande det nya Gårdsstödet, Förgröningsstödet, Nötkreaturstödet, Stödet till unga lantbrukare, de nya miljöe...

Mars

19

torsdag

2015-03-19
Tredagarsutbildning i Motiverande samtal

Motiverande samtal är en styrande metodik för samtal om livsstilsförändring. Syftet är att öka elevens egen inre motivation till beteendeförändring. ...

Mars

19

torsdag

2015-03-19
Informationsträff angående de nya jordbrukarstöden 2015

Länsstyrelsen håller informationsträff gällande det nya Gårdsstödet, Förgröningsstödet, Nötkreaturstödet, Stödet till unga lantbrukare, de nya miljöe...

Mars

19

torsdag

2015-03-19
Arrendekurs

Har du frågor kring arrende?  Vi ger dig information vad som är aktuellt i arrendesammanhang.  Vad säger lagen?  Vad är viktigt att tänka på?  Vi r...

Mars

19

torsdag

2015-03-19
Smittskydd på nötgårdar

Ni erbjuds att gå kurs om smittskydd på nötgårdar.

Mars

19

torsdag

Mars

22

söndag

Studieresa till Polen

Informationen ligger på LRF Skånes kalendarium 18/3 www.lrf.se/skane

Mars

20

fredag

2015-03-20
Naturvårdsbränning - en nygammal tradition som gynnar mångfalden

Förr var det en självklar syssla att elda torrt gammalt gräs tidigt på våren för att gynna ny vegetation. Metoden har varit bortglömd under många år ...

Mars

20

fredag

2015-03-20
Miljömålskonferens 2015

För snart två och halvt år sedan presenterade vi åtgärdsprogrammet Skånska åtgärder för miljömålen 2012-2016, med fem skånska utmaningar och 75 åtgär...

Mars

21

lördag

2015-03-21
Framtidens Kött (kanin) - från åker till tallrik

Sveriges Kaninproducenters Förening håller seminarium Lördagen den 21 mars 2015 gällande kaninproduktion för kött, skinn samt ull. Föreläsare är Gös...

Mars

23

måndag

2015-03-23
Informationsträff angående de nya jordbrukarstöden 2015

Länsstyrelsen håller informationsträff gällande det nya Gårdsstödet, Förgröningsstödet, Nötkreaturstödet, Stödet till unga lantbrukare, de nya miljöe...

Mars

24

tisdag

2015-03-24
Informationsträff angående de nya jordbrukarstöden 2015

Länsstyrelsen håller informationsträff gällande det nya Gårdsstödet, Förgröningsstödet, Nötkreaturstödet, Stödet till unga lantbrukare, de nya miljöe...

Mars

24

tisdag

2015-03-24
Arrendekurs

Har du frågor kring arrende?  Vi ger dig information vad som är aktuellt i arrendesammanhang.  Vad säger lagen?  Vad är viktigt att tänka på?  Vi r...

Mars

25

onsdag

2015-03-25
Välkommen till en gårdsvandring med ”inspektörsglasögonen” på!

Vad behöver man egentligen ha koll på när det aviseras kontroll eller när man hittar inspektören stående på gårdsplanen?!

Mars

25

onsdag

2015-03-25
Informationsträff angående de nya jordbrukarstöden 2015

Länsstyrelsen håller informationsträff gällande det nya Gårdsstödet, Förgröningsstödet, Nötkreaturstödet, Stödet till unga lantbrukare, de nya miljöe...

Mars

26

torsdag

2015-03-26
Informationsträff angående de nya jordbrukarstöden 2015

Länsstyrelsen håller informationsträff gällande det nya Gårdsstödet, Förgröningsstödet, Nötkreaturstödet, Stödet till unga lantbrukare, de nya miljöe...

Mars

27

fredag

2015-03-27
Informationsträff angående de nya jordbrukarstöden 2015

Länsstyrelsen håller informationsträff gällande det nya Gårdsstödet, Förgröningsstödet, Nötkreaturstödet, Stödet till unga lantbrukare, de nya miljöe...

Mars

31

tisdag

2015-03-31
Juridiskt vett och etikett för miljöinspektörer

I miljöinspektörens- och miljöchefens vardag ingår att omsätta miljöbalkens krav och målsättningar i praktisk myndighetsutövning. Förvaltningsvardage...

Sprutkurser - ny anmälningstjänst

Anmälan till behörighetskurser görs via en särskild webbtjänst. Du som vill gå en fortbildningskurs kommer att få inloggningsuppgifter med posten v. 37 och sen loggar du in via: https://jordbruksverket.pingpong.se

Du som vill anmäla dig till en grundkurs registrera dig via vårt registreringsformulär

Om du har frågor om tjänsten kan du kontakta: Marie-Louise Gunnarsson,
e-post: M-RB-Behörighet-M@lansstyrelsen.se
telefon: 010-224 13 44

Är du lantbrukare eller verksam på landsbygden så kan du även se andra aktörers utbud i den särskilda Kompass-kalendern.

Du som är boende i Blekinge hittar kursutbudet i Blekinges kalender.