Kalender 

I kalendern hittar du information om våra kurser, seminarier, evenemang och träffar. Klicka på rubrikerna nedan eller bläddra i kalendern för att se mer information och för att anmäla dig till aktiviteterna.

September

23

tisdag

2014-09-23
Workshop 3/3: Energieffektivisering genom upphandling

Då var det dags för den sista workshoppen i projektet ”Energieffektivisering genom upphandling”.

September

23

tisdag

2014-09-23
Kick-off exportsatsning med Smaka på Skåne & TransforMat

 Har du funderat på att börja exportera dina produkter? Skulle Danmark kunna vara intressant för dig och dina produkter? Smaka på Skåne och TransforM...

September

23

tisdag

2014-09-23
Maximera ditt mässdeltagande - workshop

Maximera ditt mäss- och marknadsdeltagande! Lär dig mer om värdskap, försäljning, förpackning och design! För mathantverkare, krögare, kockar, besök...

September

24

onsdag

September

25

torsdag

Seminarium energieffektivisering lantbruk

Länsstyrelsen bjuder in till seminarium om energieffektivisering av lantbruk genom prövning och tillsyn. 24-25 september 2014 - Linköping.

September

24

onsdag

Oktober

1

onsdag

Marknadsföringskurs

 Kursen ger dig kunskaper om hur du använder både tid och pengar vad gäller marknadsföring på ett effektivt sätt. Du har möjlighet att arbeta med en ...

September

27

lördag

2014-09-27
Hamlingskurs

Rune Stenholm Jakobsen, som är vår kursledare, kommer att dela med sig av sin erfarenhet om hamling men också förmedla kunskap från ett hamlingsproje...

September

27

lördag

2014-09-27
Vandring Albäcken/Albäcksområdet

Albäcken är mycket påverkad av människan och näringsbelastningen på havet är stor. I Albäcksområdet nära mynningen i Trelleborg har ett antal våtmark...

September

30

tisdag

2014-09-30
Tredagarskurs i ledarskap, kommunikation och organisation för småföretagare, start 30/9

Utveckla ditt sätt att leda, kommunicera, delegera, engagera och skapa bättre struktur & sammanhållning. Få ett helhetsgrepp om ledarskap och ledarka...

September

30

tisdag

2014-09-30
Finslipa dina kommunikationskunskaper - för småföretagare

Oavsett om det handlar om kunder, medarbetare, samarbetspartner eller leverantörer, kommer du att ha stor nytta av att lära dig mer om konsterna att ...

September

30

tisdag

2014-09-30
Det jämställda Skåne - dröm eller verklighet

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna jämställdhetsarbetet i länet. Länsstyrelsen Skåne har, tillsammans med Region Skåne och Kommunförbundet Skån...

September

30

tisdag

2014-09-30
Finslipa dina kommunikationskunskaper - för småföretagare

Oavsett om det handlar om kunder, medarbetare, samarbetspartner eller leverantörer, kommer du att ha stor nytta av att lära dig mer om konsterna att ...

Oktober

1

onsdag

2014-10-01
Markvård, Markstruktur och dränering

För att höja skörden krävs en bra rotmiljö. Rötterna har bäst förutsättningar när hälften av jordvolymen är fasta partiklar och resterande volym är s...

Oktober

1

onsdag

2014-10-01
Redskap, inställningar som ökar din lönsamhet

 Tyngpunkten på kursen kommer att vara en ”rätt” inställd plog och ”rätt” ringtryck vid olika belastningar på traktorn

Oktober

3

fredag

2014-10-03
Mellangrödevisning på Jordberga

 Förmiddagen den 3 oktober inbjuder Biogas Syd i samarbete med Partnerskap Alnarp och Skånska Biobränslebolaget (SB3) till visning av mellangrödor so...

Oktober

3

fredag

Oktober

5

söndag

Säker utbildning och hantering av häst

 Målet är att lära deltagarna hur de kan utbilda sin häst på ett sätt som dramatiskt sänker den stress hästen upplever i ett samhälle som sällan är h...

Oktober

6

måndag

Oktober

7

tisdag

Moderna och avancerade desserter med Joel Lindqvist

Fördjupa dig i konsten att göra avancerade desserter genom en tvådagarskurs, 6 och 7 oktober, under ledning av konditormästare Joel Lindqvist.

Oktober

7

tisdag

2014-10-07
Integrerat växtskydd. Vad innebär det?

Välkommen till en eftermiddag om integrerat växtskydd. Vi kommer att informera om vad lagstiftningen säger gällande integrerat växtskydd. Under efter...

Oktober

8

onsdag

2014-10-08
Integrerat Växtskydd. Vad innebär det?

Välkommen till en eftermiddag om integrerat växtskydd. Vi kommer att informera om vad lagstiftningen säger gällande integrerat växtskydd. Under efter...

Oktober

9

torsdag

2014-10-09
Effektivare kriminalisering av penningtvätt

Den 1 juli 2014 trädde en ny lag i kraft, lagen om straff för penningtvättsbrott. Med anledning av den nya lagen anordnar Länsstyrelsen Skåne en held...

Oktober

9

torsdag

2014-10-09
Nätverksträff barn i introduktionen

På programmet står en nulägesbeskrivning av såväl Migrationsverket som Länsstyrelsen Skåne rörande flyktingmottagandet i landet och regionen. Därefte...

Oktober

15

onsdag

2014-10-15
Speeddating mellan handlare och producenter!

För att fler handlare och producenter ska få möjlighet att träffas och knyta affärskontakter bjuder Smaka på Skåne in till speeddating den 15 oktober...

Oktober

15

onsdag

2014-10-15
Länsnaturträff 2014

Träffen vänder sig till er som arbetar med naturvårdsfrågor i kommunal och statlig regi.

Oktober

15

onsdag

2014-10-15
Säker djurhantering

Stefan Wistrand, Säkert Bondförnuft, föreläser om säker djurhantering inom lantbruket. Kursen hålls som halvdagskurs och ges både den 15 och 16 okt 2...

Oktober

16

torsdag

2014-10-16
Våga göra skillnad

Välkommen till en utbildningsdag med fokus på hedersrelaterat våld!

Oktober

16

torsdag

2014-10-16
Bryta onda, skapa goda cirklar i verksamheten - Temakurs för småföretag 16/10

Lär dig bryta onda och skapa goda cirklar med hjälp av analysinstrument såsom utvecklingsspiralen. Lär dig känna igen flaskhalsar som bromsar verksam...

Oktober

16

torsdag

2014-10-16
Hur du bryter onda cirklar i verksamheten och skapar goda - Temakurs för småföretag 16/10

Lär dig bryta onda och skapa goda cirklar med hjälp av analysinstrument såsom utvecklingsspiralen. Lär dig känna igen flaskhalsar som bromsar verksam...

Oktober

16

torsdag

2014-10-16
Säker djurhantering

Stefan Wistrand, Säker bondförnuft, föreläser om säker djurhantering. Kursen hålls som en halvdagskurs både den 15 och 16 okt 2014.

Oktober

16

torsdag

2014-10-16
Tillsynsvägledning Strandskydd

Länsstyrelsen bjuder den 16 oktober in till ett seminarium om tillsynsvägledning kring strandskydd.

Oktober

17

fredag

2014-10-17
Utbildning energitillsyn och energirådgivning till företag

Sista utbildningstillfället inom PROEFF III: Utbildning i att granska och bedöma energikartläggningar och åtgärdsplaner, hur bra planer och kartläggn...

Oktober

20

måndag

Oktober

21

tisdag

Sparsam körning Lantbruk

HIR kommer erbjuda utbildning i Sparsam körning med kurser som omfattar såväl teori som ett praktiskt körpass. Båda momenten bedöms som helt nödvändi...

Oktober

21

tisdag

2014-10-21
Gynna mångfalden och ekonomin

I det äldre jordbrukssamhället hade träd, buskar, vägkanter o.s.v. en viktig funktion i försörjningen. I dagens landskap har många av dessa miljöer t...

Oktober

21

tisdag

2014-10-21
Tredagarskurs i ledarskap, kommunikation och organisation för småföretagare, start 21/10

Utveckla ditt sätt att leda, kommunicera, delegera, engagera och skapa bättre struktur & sammanhållning. Få ett helhetsgrepp om ledarskap och ledarka...

Oktober

21

tisdag

2014-10-21
Sparsam körning Lantbruk

HIR kommer erbjuda utbildning i Sparsam körning med kurser som omfattar såväl teori som ett praktiskt körpass. Båda momenten bedöms som helt nödvändi...

Sprutkurser - ny anmälningstjänst

Anmälan till behörighetskurser görs via en särskild webbtjänst. Du som vill gå en fortbildningskurs kommer att få inloggningsuppgifter med posten v. 37 och sen loggar du in via: https://jordbruksverket.pingpong.se

Du som vill anmäla dig till en grundkurs registrera dig via vårt registreringsformulär

Om du har frågor om tjänsten kan du kontakta: Marie-Louise Gunnarsson,
e-post: M-RB-Behörighet-M@lansstyrelsen.se
telefon: 010-224 13 44

Är du lantbrukare eller verksam på landsbygden så kan du även se andra aktörers utbud i den särskilda Kompass-kalendern.

Du som är boende i Blekinge hittar kursutbudet i Blekinges kalender.