Välkomna på informationsmöte om regeringens våtmarkssatsning!

I regeringens budget för 2018 ingår en våtmarkssatsning på 200 miljoner kronor. Delar av denna satsning kommer fördelas genom Lokala naturvårdssatsningen (LONA-bidrag).

Tid: Förmiddagen 2 februari 2018, kl 9-12

Plats: Länsstyrelsens Malmökontor, Södergatan 5, Malmö

Upplägg: Naturvårdsverket informerar om det nya bidraget via länk. Vi tittar tillsammans och har diskussioner på plats i Malmö tillsammans med Länsstyrelsens våtmarkshanläggare och LONA-ansvarig.

Följ enbart Naturvårdsverkets information via länk: Om du inte kan komma till Länsstyrelsen kan du även välja att enbart följa Naturvårdsverkets information via länk från din egen dator (kl 9.30-11). Välj då alternativet "Enbart via länk" i anmälan så skickar vi dig instruktioner inför dagen.

Anmälan: Länk till anmälningsformuläret hittar du längst ner. Träffen är kostnadsfri.

Våtmarkssatsningen och LONA
Syftet med våtmarkssatsningen är att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden och öka tillskottet till grundvattnet. Men också bidra till biologisk mångfald och minskad övergödning. Det är prioriterat att få rätt våtmark på rätt plats. Därför kommer bidrag kunna ges för att ta fram mer kunskap och även för att ta fram underlag inför de miljöbalksprövningar som kan behövas. 

För att kunna börja med åtgärder under nästa år kommer det bli åtminstone en extra ansökningsomgång i LONA, den första med sista ansökningsdatum den 10 april 2018.

Läs mer om våtmarkssatsningen på Naturvårdsverkets hemsida

Läs mer om LONA-bidraget på Länsstyrelsens hemsida