Klimatet: Vad väntar vi på?

FN:s klimatpanel IPCC håller ett författarmöte i Malmö. Därför anordnar Malmö Högskola och Klimatsamverkan Skåne ett panelsamtal om hur vi anpassar oss till klimatförändringarna med vetenskapen som grund. Vi får lyssna till forskare från IPCC och SMHI, och från en svårt drabbad men hårt arbetande skånsk kommun.

INFORMATION IN ENGLISH BELOW.

Fokus för samtalet är klimatanpassningsfrågor. Vetenskapen visar oss vad som måste göras men målkonflikter och politiska prioriteringar styr ibland åt ett annat håll. Vi kommer att diskutera vetenskapens väg från IPCC till Skåne, via de globala förhandling­arna och den nationella politiken. Hur når den bästa kunskapen det lokala arbetet?

I samtalet deltar

  • Debra Roberts och Hans-Otto Pörtner, ordföranden i IPCC:s working group 2
  • Markku Rummukainen, forskare och klimatrådgivare SMHI
  • Mona Ohlsson Skoog, miljö- och klimatstrateg på Ystads kommun och ordförande för Erosionsskadecentrum.

Moderatorer för samtalet är Ebba Lisberg Jensen och Joseph Strahl, forskare och lärare på Malmö Högskola miljövetarprogram.
Petter Forkstam, ordförande för Klimatsamverkan Skåne, hälsar välkomna.

Evenemanget är gratis och öppet för alla intresserade i mån av plats, anmälan sker på länk längre ner på sidan.

Samtalet kommer att hållas på engelska.

Bakgrund

IPCC, FN:s klimatpanel, håller möte i Malmö 23-27 oktober. Syftet med mötet är att arbeta med en specialrapport om 1,5 graders uppvärmning. Rapporten kommer beskriva hur utsläppen av växthusgaser måste minska för att den globala uppvärmningen inte ska överstiga 1,5 °C, men också hur klimatet kommer ändras och vilka konsekvenser det kommer få.

Tid och plats: Den 25 oktober kl 19-20, Malmö Högskola, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö.

Anmälan: Anmäl dig senast 24 oktober

För mer information: Kontakta gärna Emil Levin, Klimatsamverkan Skåne, info@klimatsamverkanskane.se eller 010-224 14 48

Climate change: what are we waiting for?

The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, are having a meeting in Malmö this week. Malmö University and Klimatsamverkan Skåne (a cooperation platform among government organizations in Skåne to strengthen the regional work on climate issues) arrange a seminar on how scientific knowledge travels from the IPCC to the local level and how it influences action in Skåne.

Participants:

Debra Roberts and Hans-Otto Pörtner, co-chairs of IPCC working group 2

Markku Rummukainen, professor, Lund University and SMHI

Mona Ohlsson Skoog, Ystad municipality and Erosion Damage Center.

Time: October 25, 19:00-20:00.

Place: Malmö University, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö.

To register: click the link below, fill in the requested information, click “Nästa” and then “Skicka” to confirm.