Skånes kommuner – Sveriges 33 klimatsmartaste år 2020

Välkommen till seminarium på temat ” Hållbar infrastruktur och mobilitet” på Länsstyrelsen Skåne den 31 augusti 2017

Seminariet arrangeras inom ramen för Länsstyrelsens projekt "Uthålliga kommuner i Skåne 2020" och hålls på Länsstyrelsen Skåne i Malmö den 31 augusti. Mer information om seminariet, dagens program, hur du anmäler dig m.m. finner du nedan.

 

Datum: Torsdagen den 31 augusti 2017 kl 8.30 – 16.40
Plats: Länsstyrelsen Skåne, Kungsgatan 13 i Malmö
Målgrupp: Kommunala planerare, miljöstrateger, energirådgivare, politiker m.fl., regionala aktörer, intresseorganisationer, konsulter och näringsliv, akademi samt andra berörda aktörer som är intresserade av och arbetar med klimat- och energifrågor i den fysiska planeringen.

Kostnad: Seminariet är gratis.
Anmälan: Anmälan görs senast fredagen den 11 augusti via Länsstyrelsens hemsida LÄNK
Kost: Vi bjuder på lunch samt för- och eftermiddagsfika. Meddela behov av specialkost i anmälan.
Vid frågor kontakta: projektledare Kristina Westlin kristina.westlin@lansstyrelsen.se

Varmt välkommen!

Projektet "Uthålliga kommuner i Skåne 2020"


Under de tre kommande åren ska Länsstyrelsen Skåne, tillsammans med våra samarbetspartners, sätta extra fokus på klimat- och energifrågorna i den fysiska planeringen. Vi vill genom dialog och kunskapsdelning öka engagemanget och inspirera ytterligare kring berörda frågor och på så sätt bidra till att uppnå de globala och nationella klimatmålen, regeringens ambition om en transportsnål samhällsstruktur samt visionen om noll nettoutsläpp till 2050.

Ett av målen med projektet är att Skånes kommuner ska vara klimatsmartast i Sverige år 2020!

Detta åstadkommer vi bland annat genom att öka kunskapen om att och hur vi kan integrera klimat- och energifrågorna i den fysiska planeringen. Under 2017 genomför vi därför bl.a. en seminarieserie om tre seminarier:

  • 16 juni: Hållbar bebyggelsestruktur och byggande – (genomfört)
  • 31 augusti: Hållbar infrastruktur och mobilitet (heldag, Länsstyrelsen Skåne i Malmö)
  • 26 oktober: Hållbar energiproduktion- och distribution (heldag, Grand Hotell i Lund)

 

Aktiviteterna vänder sig till såväl offentlig verksamhet som näringsliv och enskilda individer.

Projektet delfinansieras av Energimyndigheten och drivs i samarbete med Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Energikontoret Skåne inom ramen för samverkansorganet Klimatsamverkan Skåne.

Loggor: Länsstyrelsen Skåne – Klimatsamverkan Skåne - Energimyndigheten

Preliminärt program


REGISTRERING OCH FIKA FRÅN KL 8.30 – 9.00

 

Inledning

09.00                   Välkomna!
                           Kajsa Palo, Länsstyrelsen Skåne

                           Dagens program och projektet "Uthålliga kommuner i Skåne 2020"
                           Kristina Westlin, Länsstyrelsen Skåne

Hållbar infrastruktur och mobilitet
09.15                   Hållbar infrastruktur och mobilitet – Glöm inte beteendet
                           Jacob Lagerkrantz,
Hållbar planering på regional nivå
10.00                   Strukturbild för Skåne - Klimatsmart planering

                           Anne-Lie Mårtensson, Region Skåne  

10.30 – 10.50    FRUKTPAUS


Hållbar planering på lokal nivå

10.50                   Kommunexempel Helsingborg: Ökad tillgänglighet med ändrat sätt att resa
                           Stina Pettersson & Martin Wester, Helsingborgs stad

11.20                   Kommunexempel Lund: Hållbar mobilitet - hur går vi från vision till verklighet i Brunnshög?
Anna Andersson, Lunds kommun

 

11.50                 Frågestund och åtgärdsdiskussion (förmiddagens föredragshållare)

12.10 – 13.00    LUNCH
 

Tematiska fördjupningar

13.00                   Kollektivtrafik – Nu och i framtiden
Anders Wretstrand, K2 (Nationellt centrum för kollektivtrafik LU)

13.25                   En snabbare omställning till fossilfri fordonsflotta behövs!
Britt Karlsson-Green, Region Skåne  

13.50                   Parkering för hållbara städer
Johan Kerttu, Trivector

14.15                   Att få fler att cykla i Skåne
Johan Raustorp & Jonas Hedlund, Region Skåne

14.40                   Klimatklivet - Stöd till utsläppssänkande investeringar
Sandra Johanne Selander, Länsstyrelsen Skåne

 

15.00 – 15.20    EFTERMIDDAGSFIKA

Utblickar

15.20                   Cykelstaden Köpenhamn
NN, Gehl arkitekter

15.50                   Smart mobilitet i Lyon
Lena Fredrikson, Trivector


16.20                 Frågestund och åtgärdsdiskussion (eftermiddagens föredragshållare)

Avrundning

16.40                   Avrundning
                           Kajsa Palo, Länsstyrelsen Skåne