Personligt ombud i fokus

Tisdagen den 28 november är ni välkomna till en dag med Personligt ombud i fokus. Förutom aktuell information kring verksamheten är huvudtemat för dagen arbetet för att motverka brister och systemfel.

​De personliga ombuden ska förutom att stödja enskilda också vara vakna för de brister som kan finnas i välfärdssystemet och hjälpa myndigheter och vårdgivare att bli bättre på att samverka och att ge vård, stöd och service.

Hur kan vi systematisera och ta tillvara den kunskap som klienterna och de personliga ombuden får på ett ännu bättre sätt? Nu har vi ledningsgrupper på plats på de flesta håll. Hur kan ledningsgruppen utveckla sina arbetsformer? Hur kan erfarenheterna från de personliga ombudens arbete bli en självklar del av underlaget i myndigheternas och vårdgivarnas kvalitetsarbete? Det är några av de frågor som vi kommer att diskutera.

Medverkar gör bland annat Christina Loor-Ullberg och Katarina Viklund, Socialstyrelsen, Camilla Bogarve, PO-Skåne samt Charlotte Cervallius, Cecilia Haglund och Titti Nilsson, Cura individ.

InbjudanPO.pdf

Tid: Tisdagen den 28 november 09.00 - 15.15

Plats: Stiftsgården Åkersberg, Höör

Målgrupp: Personliga ombud, kontaktpersoner/verksamhetsansvariga, representanter från ledningsgrupper, politiker, ideella organisationer

Anmälan: Sista anmälningsdag är den 1 november. Anmälan görs via knapp längs ned på sidan

Obs! Platsantalet är begränsat och först till kvarn gäller.

Program

09.00 - 09.30 Kaffe

09.30 - 09.45 Välkomsthälsning och introduktion av dagen

09.45 - 10.45 Personligt ombud på Kunskapsguiden

10.45 - 11.00 Bensträckare

11.00 - 11.45 Ny föreskrift förändrar ansökningsförfarandet, olika roller i arbetet med systemfel, info från Länsstyrelsen

11.45 - 12.45 Lunch

12.45 - 13.45 System för att ta fram ärendestatistik och rapporter kring brister och systemfel

13.45 . 14.00 Kaffe

14.00 - 15.15 Inspiration från PO-verksamheten

15.15 Avslutning