Skånska Landskapsdag 2016

Grön infrastruktur och ekosystemtjänster i landskapet

Årets landskapsdag fokuserar på arbetet med en regional handlingsplan för Grön infrastruktur samt regeringsuppdraget att föra in ekosystemtjänster i viktiga beslutsprocesser.

De inbjudna föreläsarna ger oss perspektiv på lokal, regional som nationell nivå med olika infallsvinklar.

På eftermiddagen besöker vi olika naturområden i sydöstra Österlen och diskuterar ekosystemtjänster och grön infrastruktur på plats.

Målgrupp: beslutsfattare, tjänstemän, forskare och politiker med intresse för landskapsfrågor.

Anmälan: Anmäl dig senast 23 mars 2016 på utveckling.skane.se

Avgift: 375 kr exklusive moms per deltagare. I avgiften ingår kostnad för kaffe, lunch och busstur. Vi debiterar efter genomförande.