Modern ängsskötsel; Lär dig använda motordriven minislåtterbalk 

Startar:
2012-08-23 14:00
Slutar:
2012-08-23 14:00

Att ta hand om ängsmarker med lie på traditionellt sätt är en fantastisk insats som värnar om det historiska landskapets värden, men ett hårt slit. Att använda slåtterredskap som drivs med motorkraft kan underlätta arbetet samtidigt som samma mål nås. Kanske kan fler ängar tas om hand om moderna redskap används!?

Typ av aktivitet
Kurs
Kod
16670
Anmälan krävs
Ja
Anmälan senast
må 20 aug
Innehåll

Kursern omfattar en eftermiddag i fält. En expert visar och berättar om redskapet motordriven minislåtterbalk. Funktion, fördelar, nackdelar, användning och teknik. Därefter får deltagarna själva känna på redskapet på en mark som behöver återupptagen skötsel.

Målgrupp och förkunskaper
Lantbrukare och landsbygdsbor
Kursmål
Att visa på moderna metoder att sköta äldre fodermarker så att fler ängar tas om hand.
Antal timmar
3
Aktivitetsledare
Regionmuseet/Landsantikvarien i Skåne
Plats
Nära Häglinge
Sösdala
Pris
0 kr
Extern länk/programblad