Smittsamma djursjukdomar

Om du misstänker att djur i din vård drabbats av allvarlig smittsam djursjukdom (s.k. epizootisk sjukdom) är du skyldig att omedelbart anmäla detta till din veterinär.

Kor i en hage. Foto Carl Jansson

Många djursjukdomar orsakar lidande och stora ekonomiska förluster. Ett aktivt förebyggande arbete och bekämpande av sjukdomsutbrott är därför viktigt. Jordbruksverket är den myndighet som har det centrala och nationella ansvaret. Länsveterinären har det regionala ansvaret. Länsveterinären har kännedom om samt informerar om länets aktuella sjukdomsstatus. Vid utbrott av allvarliga smittsamma djursjukdomar leds bekämpningen av Jordbruksverket medan länsveterinärerna fungerar som regionala samordnare med bland annat informationsansvar till berörda.

Aktuell statistik över förekomst av djursjukdomar i Skåne och övriga delar av Sverige hittar du på Jordbruksverkets hemsida www.jordbruksverket.se. Sjukdomsbeskrivningar och information om aktuella fall av djursjukdomar hittar du på Statens veterinärmedicinska anstalts hemsida www.sva.se.