Animaliska biprodukter

Generellt gäller att animaliska biprodukter som till exempel självdöda djur, avlivade men icke besiktigade djur, slaktavfall, m.m skall lämnas till förbränning eller bearbetning i steriliseringsanläggning. Det finns vissa undantag från denna regel.

Sällskapsdjur

Sällskapsdjur får grävas ned utan att ansöka om tillstånd. När det gäller nedgrävning av död häst är det kommunen som ska ge anvisningar för hur hästen ska grävas ner. Planerar du att gräva ner din döda häst – kontakta miljökontoret i din kommun.

Matavfall

Allvarliga djursjukdomar som mul- och klövsjuka, svinpest och newcastlesjuka kan spridas genom utfodring med matavfall som innehåller animaliska biprodukter. Av detta skäl är det förbjudet att utfodra lantbruksdjur med denna typ av matavfall.

Åteljakt & stödutfodring av vilt

Länsstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna om förbränning av animaliskt avfall om användningen avser lågriskavfall som skall användas till åteljakt eller stödutfodring