Vårt arbete med skyddad natur

Det finns flera sätt att skydda naturen. Länsstyrelsen Skåne har enligt miljöbalken möjlighet att bilda bland annat naturreservat och fågelskyddsområden. Vi ansvarar också för att vårda och förvalta naturreservat och nationalparker.

Inom skyddad natur arbetar vi till exempel med:

  • Kunskapsspridning och förankring av naturvårdsarbetet lokalt.
  • Beslut om och bildandet av naturreservat och den efterföljande förvaltningen.
  • Beslut om tillstånd, dispenser, samråd och tillsyn som berör skyddade områden.
  • Åtgärdsprogram för hotade miljöer.  
  • Regionala planer, mål och strategier.

Vårda värna visa

Värna Vårda Visa är ett program för bättre förvaltning och nyttjande av naturskyddade områden. Programmet är en avsiktsförklaring vad Naturvårdsverket kommer att prioritera inom sitt arbete med förvaltning och nyttjande av skyddade områden.

Läs det regionala programmet för Skåne här.

 

Projekt inom skyddad natur