Tillstånd, dispenser och samråd 

Naturskyddsenheten har långa handläggningstider. Det är därför viktigt att din ansökan kommer in i god tid och är så komplett som möjligt.

Om du har frågor om tillstånd, dispenser och samråd, ring naturskyddsenhetens telefonjour: 010-224 16 30

Telefontider

måndag: 13.00-15.00

tisdag: 9.30-11.30

onsdag: 9.30-11.30

torsdag: 9.30-11.30

fredag: 13.00-15.00

Om ärendet rör åtgärder i vatten kan även en anmälan om vattenverksamhet krävas, kontakta då Fiske- och vattenvårdsenheten.

Efter att beslutet är fattat

• När beslutet är fattat skickas det till dig och till övriga berörda tillsammans med ett delgivningskvitto för den som beslutet har gått emot. Delgivningskvittot skall skrivas under och snarast möjligt skickas tillbaka till Länsstyrelsen.

• Det finns möjlighet att överklaga Länsstyrelsen beslut inom tre veckor från det att delgivningskvittot skrivits under.

• Överklagar du eller annan berörd beslutet prövar Länsstyrelsen om överklagandet kommit in i rätt tid och skickar det i så fall vidare till prövningsinstansen.

Ändrat arbetssätt (april 2015)

Länsstyrelsens naturvårdshandläggare (bl.a. prövning enligt 7 kap. och 12 kap 6 § miljöbalken) ändrar arbetssätt  

Nu omorganiseras sig naturvårdshandläggarna (Landskapsgruppen) på Naturskyddsenheten och arbetet sker nu på lite annorlunda sätt. I stort innebär detta följande:  

  1. Vi går ifrån kommunfördelning av ärenden.  
  2. Gruppen har numera en samordnare som prioriterar och fördelar ärenden till handläggarna. Prioriteringen baseras på naturvårdsnytta, samhällsnytta och ålder på ärendet.  

Vi vet att många av er har uppskattat att ha en kommunansvarig handläggare att vända er till. Det har varit positivt för oss också eftersom man lär känna ”sin” kommun. Vi ser dock fler fördelar med att släppa kommunuppdelningen som läget ser ut just nu. Som ni säkert märkt och vet så har vi en mycket hög arbetsbelastning och därför mycket långa handläggningstider. Syftet med omorganisationen är att handläggningen ska bli  mer rättsäker, mer effektiv och samtidigt minska stressen på den enskilde handläggaren. Vi hoppas också att förändringen leder till att vi lättar bördan i ryggsäcken med gamla ärenden på myndigheten. Vi ber om överseende med eventuella uppstartsproblem och hoppas vårt nya arbetssätt på sikt även gynnar er verksamhet.  

Varje dag finns möjlighet att få prata med någon naturvårdshandläggare eftersom vi har telefonjour på telefon 010-22 41 630. Måndag och fredag nås vi kl. 13-15 och ti- to kl. 9.30-11.30.