Tillstånd, dispenser och samråd 

Naturskyddsenheten har långa handläggningstider. Det är därför viktigt att din ansökan kommer in i god tid och är så komplett som möjligt.

Om du har frågor om tillstånd, dispenser och samråd, ring naturskyddsenhetens telefonjour: 010-224 16 30

Telefontider

måndag: 13.00-15.00

tisdag: 9.30-11.30

onsdag: 9.30-11.30

torsdag: 9.30-11.30

fredag: 13.00-15.00

Om ärendet rör åtgärder i vatten kan även en anmälan om vattenverksamhet krävas, kontakta då Fiske- och vattenvårdsenheten.

Efter att beslutet är fattat

• När beslutet är fattat skickas det till dig och till övriga berörda tillsammans med ett delgivningskvitto för den som beslutet har gått emot. Delgivningskvittot skall skrivas under och snarast möjligt skickas tillbaka till Länsstyrelsen.

• Det finns möjlighet att överklaga Länsstyrelsen beslut inom tre veckor från det att delgivningskvittot skrivits under.

• Överklagar du eller annan berörd beslutet prövar Länsstyrelsen om överklagandet kommit in i rätt tid och skickar det i så fall vidare till prövningsinstansen.