Fulltofta - Häggenäs

Storlek: 36 ha
Bildat: 1977
Förvaltare: Markägaren i samråd med Länsstyrelsen i Skåne län
Övrigt: Naturreservatet ingår i EU´s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

 Beslut och skötselplan

Naturvårdsverkets kartverktyg för skyddad natur