Överklagade beslut om naturreservat samt regeringsbeslut om upphävande

Beslut på följande naturreservat är överklagat. Dock gäller C-föreskrifterna i dessa områden tills vidare.

Fästan, Kristianstads kommun
Beslut om bildande av naturreservatet Fästan, Kristianstads kommun
Beslut (PDF) och Skötselplan (PDF)

Lunden, Hässleholms kommun
Beslut om bildandet av naturreservatet Lunden, Hässleholms kommun (beslut och skötselplan PDF)

Lundåkrabukten
Beslut om bildande av naturreservatet Lundåkrabukten i Kävlinge och Landskrona kommuner. Beslut (PDF) och Skötselplan (PDF)