Förslag på naturreservat

Här hittar du förslag till nya naturreservat samt förslag till förändringar i föreskrifter, skötselplaner till befintliga naturreservat.

Beslut om ändrade ordningsföreskrifter inom del av Verkeåns naturreservatet (delområde 1) i Tomelilla kommun.

1. Beslut (PDF)

Förslag till utvidgning av och ändrade föreskrifter för naturreservatet Hallabäckens dalgång i Bjuvs och Svalövs kommun

1. Föreläggande, förslag till beslut och skötselplan (PDF/A)

Förslag till bildande av kulturreservatet Kulturens Östarp i Sjöbo kommun

1. Föreläggande och förslag till beslut (PDF)
2. Förslag till skötselplan (PDF)
3. Kulturhistorisk utredning - underlag (PDF)

Föreläggande om yttrande över förslag till bildande av Vombs fure djurskyddsområde i Lunds kommun

1. Föreläggande,förslag till beslut (PDF)

Tidigt samråd gällande bildande av naturreservatet Skånska Kattegatt inom Båstad och Höganäs kommuner

Mer information här.

Föreläggande om yttrande över förslag till beslut om ändring av namn, geografisk utbredning och föreskrifter samt tillägg i syfte för naturreservatet Korup med Älemossen och Lya Ljunghed i Båstad kommun
1. Föreläggande, förslag till beslut och skötselplan (PDF)

Förslag till bildande av naturreservatet Heljestad, Kristianstad kommun
1. Föreläggande, förslag till beslut och skötselplan (PDF)

Beslut om ändrade föreskrifter för naturreservatet Södra Hultarp i Höörs kommun, Skåne län.
1. Beslut och skötselplan (PDF)

Förslag till utvidgning av och ändrade föreskrifter för naturreservat Hallabäckens dalgång i Bjuvs och Svalövs kommun

1. Föreläggande, förslag till beslut och skötselplan samt konsekvensutredning (PDF)

Förslag till ändrade föreskrifter för naturreservatet Södra Hultarp i Höörs kommun

1. Föreläggande, förslag till beslut och skötselplan samt konsekvensutredning (PDF)

Förslag till bildande av naturreservatet Fästan i Kristianstad kommun

1. Föreläggande, förslag till beslut och skötselplan (PDF)

Förslag till bildande av naturreservatet Åkarp i Simrishamns kommun

1. Föreläggande, förslag till beslut och skötselplan (PDF/A)

Förslag till bildande av naturreservatet Heljestad i Kristianstads kommun

1. Föreläggande, förslag till beslut och skötselplan (PDF)

Förslag till bildande av naturreservatet Svaneholm Hästhagen, Skurups kommun

1. Föreläggande
2. Förslag till beslut
3. Förslag till skötselplan
4. Konsekvensutredning

Förslag till bildande av naturreservatet Högalund, Hässleholms kommun

1. Föreläggande
2. Förslag till beslut
3. Förslag till skötselplan
4. Konsekvensutredning

Föreläggande om yttrande över förslag till beslut om utvidgning av naturreservatet Åraslövs mosse i Hässleholms kommun

1. Föreläggande
2. Förslag till beslut
3. Förslag till skötselplan
4. Konsekvensutredning