Dalby Söderskog

Nationalparken Dalby Söderskog inrättades 1918 och
blev då Skånes första nationalpark. Syftet var att skydda
resterna av en urskog på Romelsåsens sluttning som i
själva verket var en igenvuxen hagmark. Sedan dess har
Söderskogen utvecklats fritt och består idag av äldre ädellövskog dominerad av bok.

 Till besökaren

Get Microsoft Silverlight