Följ förändringen

På utvalda platser i Skåne har Länsstyrelsen placerat ut foto-punkter. Här följer vi förändringar i naturen och landskapet genom att fotografier.
illustration av foto-dokumentation

Ofta har vi gjort naturvårdsåtgärder i området och vill följa hur området förändras efter åtgärderna.

Men ibland är det spännande att bara få följa årstidsväxlingarna på en speciell plats.

Du får gärna hjälpa oss att följa förändringen genom att själv ta fotografier. Antigen kan du skicka in ditt foto till maria.sandell@lansstyrelsen.se eller lägga ut fotot på Instagram med #följförändringen och #skånsknatur. Ange gärna var du tog bilden (ex #hagestad).

 

Fotopunkter i Hagestad, Sandhammaren

I naturreservatet Hagestad har det under hösten 2015 gjorts naturvårdsåtgärder inom projekt Sand Life. Längs havet och inne i tallskogen har träd avverkats för att öppna upp sanddynslandskapet. Det fortsatta arbetet kommer vi dra upp stubbar och gräva sandblottor. Läs mer om åtgärderna på www.sandlife.se

 

Hagestad - öppen strandhed vid havet

Hagestad