Områdesbeskrivningar

Avrinningsområde

Skräbeån | 1 | 2 | 34 | 5 | 6| 7|

Helgeå | 89 | 1011 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Rönne å |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |

Vege å  |33 |

Råån   |34 |

Saxån  |35 |

Kävlingeån  |36 |37|38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |

Höje å  |46|

Sydkuståar  |47|

Nybroån  |48|

Österlenåar |49 |50 |51 |52 |53|