NaturreservatNatura 2000

Fulltofta 

Storlek: 1020 ha, varav 420 ha land
Bildat: 1971
Förvaltare: Stiftelsen för fritidsområden i Skåne
Övrigt: Större delen av naturreservatet ingår i EU´s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Kontakta oss

Jörgen Nilsson
Jorgen punkt Nilsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Jorgen punkt Nilsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241519
073-3120402


 

Med Naturvårdsverkets kartverktyg  Skyddad Natur kan du se området på karta samt läsa beslutet för objektet.