NaturreservatNatura 2000

Fjällmossen 

Storlek: 87 ha
Bildat: 1984
Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län
Övrigt: Delar av naturreservatet ingår i EU´s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000

Kontakta oss

Jörgen Nilsson
Jorgen punkt Nilsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Jorgen punkt Nilsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241519
073-3120402

Beslut och skötselplan


 

Med Naturvårdsverkets kartverktyg  Skyddad Natur kan du se området på karta samt läsa beslutet för objektet.