Naturreservat 

Urval: Sjöbo, Natura2000, Ängs- och betesmark

Rensa urval
Visa

Kontakta oss

Christer Persson
Christer punkt Persson snabela lansstyrelsen punkt se¤Christer punkt Persson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241568

Kartverktyget Skyddad Natur

I kartverktyget hittar du information om alla skyddade områden i Sverige och Sveriges Natura 2000-områden. Även andra områden med höga naturvärden som ingår i nationella planer för skydd eller är utpekade i internationella konventioner finns i kartverktyget. 

 

Direktlänk till remisser

Länk till remisser

Direktlänk till beslutade naturreservat 2014/2015

Länk till våra nya naturreservat

Hur många naturreservat har du besökt?