Kontakta oss

Christer Persson
Christer punkt Persson snabela lansstyrelsen punkt se¤Christer punkt Persson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241568

Kartverktyget skyddad natur

Med Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad Natur kan du se området på karta samt läsa beslutet för objektet.

Direktlänk till remisser

Länk till remisser

Direktlänk till beslutade naturreservat 2014/2015

Länk till våra nya naturreservat

Hur många naturreservat har du besökt?