Förslag på naturreservat 

Här hittar du förslag till nya naturreservat samt förslag till förändringar i föreskrifter, skötselplaner till befintliga naturreservat.

Förslag till bildande av naturreservatet Flötö, Kristianstads kommun

1. Föreläggande
2. Förslag till beslut
3. Förslag till skötselplan
4. Konsekvensutredning

Förslag till utvidgning av naturreservatet Råbockarp, Kristianstads kommun

1. Föreläggande
2. Förslag till beslut
3. Förslag till skötselplan

Förslag till utvidgning av Ubbalts naturreservat, Hässleholms kommun

1. Föreläggande
2. Förslag till beslut
3. Förslag till skötselplan

Förslag till bildande av naturreservatet Hörrödsåsen i Kristianstads kommun

1. Förläggande
2. Förslag till beslut
3. Förslag till skötselplan
4. Konsekvensutredning

Förslag till bildande av naturreservatet Maglehem i Kristianstads kommun

1. Föreläggande
2. Förslag till beslut
3. Förslag till skötselplan

Förslag till bildande av naturreservatet Haralds ängar i Båstads kommun

1. Föreläggande
2. Förslag till beslut
3. Förslag till skötselplan
4. Konsekvensutredning

Förslag till bildande av naturreservatet Maglehems Ora i Simrishamns kommun

1. Föreläggande
2. Förslag till beslut
3. Förslag till skötselplan

Föreläggande om yttrande över förslag till beslut om utvidgning av naturreservatet Åraslövs mosse i Hässleholms kommun

1. Föreläggande
2. Förslag till beslut
3. Förslag till skötselplan
4. Konsekvensutredning

Förslag till bildande av naturreservatet Lundåkrabukten i Kävlinge och Landskrona kommuner

1. Föreläggande
2. Förslag till beslut
3. Förslag till skötselplan
4. Konsekvensutredning
5. Kungörelsedelgivning
6. Sändlista

Förslag till bildande av naturreservatet Hålebäcksröd i Ängelholms kommun

1. Förläggande

Förslag till utvidgning av naturreservatet Sandby backar, Simrishamns kommun

1. Föreläggande

Beslut om justering av ordningsföreskrift i naturreservatet Hercules, Kristianstads kommun

 1. Beslut

Förslag till skötselplan för naturreservatet Rövarekulan, Höörs kommun

 

1. Förslag till sköptelsplan

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Christer Persson
Naturskyddsenheten
Christer punkt Persson snabela lansstyrelsen punkt se¤Christer punkt Persson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241568
070-5914804