Förslag på naturreservat 

Förslag till beslut och skötselplan finns för följande naturreservat. Se respektive reservat för sista datum för eventuella erinringar mot förslaget.

Förslag till bildande av naturreservatet Ekeberga i Lunds kommun.

1. Föreläggande
2. Förslag till beslut
3. Förslag till skötselplan

Föreläggande om yttrande över förslag till beslut om utvidgning av naturreservatet Åraslövs mosse i Hässleholms kommun

1. Föreläggande
2. Förslag till beslut
3. Förslag till skötselplan
4. Konsekvensutredning

Förslag till utvidgning av naturreservatet Klintabäcken i Kristianstads kommun

1. Föreläggande
2. Förslag till beslut
3. Förslag till skötselplan
4. Konsekvensutredning

Föreläggande om yttrande över förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Hagestad i Ystads kommun

1. Föreläggande
2. Förslag till beslut
3. Förslag till skötselplan
4. Konsekvensutredning

Förslag till bildande av naturreservatet Råbockarp i Kristianstads kommun

1. Föreläggande, förslag till beslut och skötselplan

Förslag till bildande av naturreservatet Möllegården i Kristianstads kommun

1. Föreläggande
2. Förslag till beslut
3. Förslag till skötselplan

Förslag till bildande av naturreservatet Lundåkrabukten i Kävlinge och Landskrona kommuner

1. Föreläggande
2. Förslag till beslut
3. Förslag till skötselplan
4. Konsekvensutredning
5. Kungörelsedelgivning
6. Sändlista

Förslag till bildande av naturreservatet Hålebäcksröd i Ängelholms kommun

1. Förläggande

Föreläggande gällande förslag till beslut att bilda naturreservatet Hallabäckens dalgång i Bjuv och Svalövs kommun, Skåne län

1. Föreläggande

Föreläggande gällande förslag till beslut att bilda naturreservatet Tollaskogen i Hässleholms kommun, Skåne län

1. Föreläggande

Förslag till utvidgning av naturreservatet Sandby backar, Simrishamns kommun

1. Föreläggande

Förslag till utvidgning av, ändrade föreskrifter för samt reviderad skötselplan för naturreservatet Vitabäckshällorna i Sjöbo kommun

1. Föreläggande
2. Förslag till beslut
3. Förslag till skötselplan

Gulastorp, Hässleholms kommun

1. Föreläggande, förslag till beslut och skötselplan

Assmåsabetet, Sjöbo kommun

1. Föreläggande
2. Förslag till beslut
3. Förslag skötselplan

Jonstorp-Vegeåns mynning, Helsingborg och Höganäs kommuner

1. Föreläggande
2. Förslag till beslut (bilaga A)
3. Förslag till skötselplan (bilaga B)
4. Konsekvensutredning (bilaga C)
5. Fastighetsförteckning (bilaga D)
6. Kungörelsedelgivning (bilaga E)

Flyinge ängar
1. Rättelse föreläggande
2. Föreläggande samt Förslag till beslut
3. Förslag skötselplan

 

Förslag till revidering av skötselplan till existerande naturreservat

Förslag till skötselplan av naturreservatet Matsalycke, Östra Göinge kommun (pdf).

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Christer Persson
Naturskyddsenheten
Christer punkt Persson snabela lansstyrelsen punkt se¤Christer punkt Persson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241568
070-5914804