Förslag på naturreservat 

Här hittar du förslag till nya naturreservat samt förslag till förändringar i föreskrifter, skötselplaner till befintliga naturreservat.

Förslag till bildande av naturreservatet Fyledalen i Sjöbo, Tomelilla och Ystad kommuner

1. Föreläggande
2. Förslag till beslut
3. Konsekvensutredning

Förslag till bildande av naturreservatet Hörrödsåsen i Kristianstads kommun

1. Förläggande
2. Förslag till beslut
3. Förslag till skötselplan
4. Konsekvensutredning

Förslag till bildande av naturreservatet Hallaröd i Höörs kommun

1. Föreläggande
2. Förslag till beslut
3. Förslag till skötselplan

Förslag till bildande av naturreservatet Maglehem i Kristianstads kommun

1. Föreläggande
2. Förslag till beslut
3. Förslag till skötselplan

Förslag till bildande av naturreservatet Haralds ängar i Båstads kommun

1. Föreläggande
2. Förslag till beslut
3. Förslag till skötselplan
4. Konsekvensutredning

Förslag till bildande av naturreservatet Maglehems Ora i Simrishamns kommun

1. Föreläggande
2. Förslag till beslut
3. Förslag till skötselplan

Förslag till bildande av naturreservatet Lillehem i Kristianstads kommun.

1. Föreläggande, förslag till beslut och skötselplan

Förslag till bildande av naturreservatet Brinkahagen-Möllerödsnäs i Kristianstads kommun.

1. Föreläggande, förslag till beslut och skötselplan

Förslag till bildande av naturreservatet Prästbonnaskogen i Höörs kommun.

1. Föreläggande
2. Förslag till beslut
3. Förslag till skötselplan

Förslag till bildande av naturreservatet Isakstorp i Hässleholms kommun.

1. Föreläggande
2. Förslag till beslut
3. Förslag till skötselplan

Föreläggande om yttrande över förslag till beslut om utvidgning av naturreservatet Åraslövs mosse i Hässleholms kommun

1. Föreläggande
2. Förslag till beslut
3. Förslag till skötselplan
4. Konsekvensutredning

Förslag till bildande av naturreservatet Lundåkrabukten i Kävlinge och Landskrona kommuner

1. Föreläggande
2. Förslag till beslut
3. Förslag till skötselplan
4. Konsekvensutredning
5. Kungörelsedelgivning
6. Sändlista

Förslag till bildande av naturreservatet Hålebäcksröd i Ängelholms kommun

1. Förläggande

Förslag till utvidgning av naturreservatet Sandby backar, Simrishamns kommun

1. Föreläggande

Beslut om justering av ordningsföreskrift i naturreservatet Hercules, Kristianstads kommun

 1. Beslut

Förslag till skötselplan för naturreservatet Rövarekulan, Höörs kommun

 

1. Förslag till sköptelsplan

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Christer Persson
Naturskyddsenheten
Christer punkt Persson snabela lansstyrelsen punkt se¤Christer punkt Persson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241568
070-5914804