Förslag på naturreservat 

Här hittar du förslag till nya naturreservat samt förslag till förändringar i föreskrifter, skötselplaner till befintliga naturreservat.

Förslag till bildande av naturreservatet Svaneholm, Wassen i Skurups kommun

1. Föreläggande inkl förslag till beslut och förslag till skötselplan

Förslag till bildande av naturreservatet Svaneholm, Norrskog i Skurups kommun

1. Föreläggande inkl förslag till beslut och förslag till skötselplan

Förslag till bildande av naturreservatet Onslunda sten i Tomelilla kommun

1. Föreläggande
2. Förslag till beslut
3. Förslag till skötselplan
4. Konsekvensutredning

Förslag till införande av undantag från föreskrift i naturreservaten Kumlan och Möllegården i Kristianstads kommun, Skåne län

1. Förslag till undantag från föreskrift

Förslag till bildande av naturreservatet Segesholmsåns dalgång, Kristianstads kommun

1. Föreläggande
2. Förslag till beslut
3. Förslag till skötselplan

Förslag till bildande av naturreservatet Flötö, Kristianstads kommun

1. Föreläggande
2. Förslag till beslut
3. Förslag till skötselplan
4. Konsekvensutredning

Föreläggande om yttrande över förslag till beslut om utvidgning av naturreservatet Åraslövs mosse i Hässleholms kommun

1. Föreläggande
2. Förslag till beslut
3. Förslag till skötselplan
4. Konsekvensutredning

Förslag till bildande av naturreservatet Lundåkrabukten i Kävlinge och Landskrona kommuner

1. Föreläggande
2. Förslag till beslut
3. Förslag till skötselplan
4. Konsekvensutredning
5. Kungörelsedelgivning

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Christer Persson
Naturskyddsenheten
Christer punkt Persson snabela lansstyrelsen punkt se¤Christer punkt Persson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241568
070-5914804