Mjöåns dalgång 

Områdeskod

SE 0420204

Kontaktperson

Marie Löfberg

Länsstyrelsen i Skåne län
Miljöavdelningen
Naturskyddssektionen
205 15 Malmö