Natura 2000 skyddar växter, djur och deras livsmiljöer i EU 

Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden. Nätverket skapades för att hejda utrotningen av växter och djur och för att skydda deras livsmiljöer. Skåne har mer än 200 Natura 2000-områden.

Sandnejlika
Sandnejlika, Söndreklack. Sandnejlikan, som skyddas inom Natura 2000-nätverket, finns bara i Skåne. Foto: Gabrielle Rosquist.

Viktiga arter och naturtyper i Skåne

Några arter som vi i Skåne är ensamma i Sverige om att skydda är till exempel Bechsteins fladdermus, klockgroda, större grynsnäcka och sandnejlika.

Vi har särskilt stort ansvar för att bevara våra högmossar, eftersom de som finns i resten av Europa är mer eller mindre utbrutna.

Skåne har också områden med sandstäpp som är en av de mest hotade naturtyperna i Sverige och Europa.

I Skåne finns mer än 200 Natura 2000-områden

I Sverige finns nära 4 100 Natura 2000-områden med en yta på drygt 6,5 miljoner hektar. Omkring 90 naturtyper och drygt 160 växt- och djurarter har pekats ut som särskilt skyddsvärda i vårt land. Mer än 200 av de skyddade områdena ligger i Skåne.  

Så fungerar Natura 2000-arbetet

Varje medlemsland har, med utgångspunkt från EU:s fågel- och habitatdirektiv, valt ut vilka arter och områden som man vill bevara och bestämmer också över hur de ska skötas. Alla arter eller områden som skyddas behöver inte vara unika i sitt land, men anses som hotade i ett europeiskt perspektiv. Naturvårdsverket samordnar arbetet med Natura 2000 i Sverige. Länsstyrelserna utför stora delar av arbetet, men viktiga aktörer är också Skogsstyrelsen, kommuner, markägare och brukare.  

 

 Är vi tydliga? Finns det ord eller meningar på sidan som är krångliga? Låt oss veta så att vi kan bli bättre! Klicka på rapportera fel på sidan nedan.

Kontakta oss

Marie Löfberg
Naturskyddsenheten
Marie punkt Lofberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Marie punkt Lofberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241481