Nationalparker 

Värdefulla större sammanhängande mark- och vattenområden som ägs av staten och som i princip är oförstörda får förklaras som nationalparker.

 

Skäralid. Foto: Per Blomberg

Syftet är att bevara områdena så att även framtida generationer ska kunna få uppleva dem. Länsstyrelsen får meddela undantag från föreskrifter som meddelats för en nationalpark om det finns särskilda skäl.

Skåne län har tre nationalparker: Söderåsen, Stenshuvud och Dalby Söderskog.