Nationalparker 

Värdefulla större sammanhängande mark- och vattenområden som ägs av staten och som i princip är oförstörda kan förklaras som nationalparker.

 

Skäralid. Foto: Per Blomberg

Syftet är att bevara områdena så att även framtida generationer ska kunna få uppleva dem. Länsstyrelsen Skåne får, om det finns särskilda skäl, besluta om undantag från föreskrifter som meddelats för en nationalpark.

Skåne har tre nationalparker: Söderåsen, Stenshuvud och Dalby Söderskog.