Rovdjursobservationer

På den här sidan kan du se kortare nyheter kopplade till Länsstyrelsens arbete med rovdjur i Skåne.
Följ länsstyrelsens rovdjursinventering på http://www.rovbase.se/

Ett av de spillningsprover som Länsstyrelsen under februari 2018 skickat in för dna-analys till Grimsö Viltskadecenter är nu klart.

Provet visar att den varg som i februari 2018 rörde sig i trakterna kring Hästveda var en varghane som härstammar från ett revir (Juvberget) som ligger i gränstrakterna mellan Värmland och Norge.

Besiktning av ett får i på en gård i Hässleholms kommun. Länsstyrelsens besiktningsman konstaterar att djuret dödats av lodjur.

2017

21-22 december

Besiktning av döda hjortar (smalhind och kalvar) i hjorthägn, norra Skåne. Besiktning av länsstyrelsens besiktningsmän visar att djuren dödats av lodjur.

---

25 nov

En varg observeras i samband med vildsvinsjakt utanför Vesslarp i nordöstra Skåne. Observationen är bekräftad.

---

25 nov

Anmälan om misstänkt lodjursangrepp på jakthund. Besiktningsman möter upp vid djursjukhus där hunden tas in för vård. Besiktning av skadorna visar att hunden blivit angripen av vildsvin.

---

23 nov

Besiktning av död dovhind vid Söderåsen. Besiktning visar att den är dödad av räv.

--- 

17 okt

Tips om slagen dovhind öst om Önneköp. Besiktning visar att det är en mycket mager hind som självdött, och att räv ätit av den efter den dött.

--- 

16 juli

2 döda lamm på gård i närheten av Höör. Besiktning visar att det är räv som angripit lammen.

---

14 juli

3 döda och 1 skadat får i Löberöd. Vid besiktning bedöms skadorna vara orsakade av hund.

---

4 juli

Död tacka vid Glumslövs backar. Besiktigning av tackan visar inga bitmärken eller andra skador som kan tyda på angrepp av rovdjur. Äten efter döden av räv. Dödsorsak gick ej att fastställa.

---

10 april

De spillningsprover som Länsstyrelsen under vintern (januari-februari 2017) skickat in för dna-analys till Grimsö Viltskadecenter är nu klara. Totalt har fyra prover skickats in för analys.

Tre av proverna kommer från den varghane (s.k. Snapphanen) som sedan 2014 rör sig i gränstrakterna mellan Skåne och Kronoberg.

Det fjärde spillningsprovet visar att den varg som under ca en veckas tid rörde sig mycket publikt i Skåne var en varghane som härstammar från Hærsjø-reviret, som ligger i gränstrakterna mellan Värmland och Norge. Vargen väckte stor uppmärksamhet då den ofta sågs röra sig utmed vägar, och Länsstyrelsen fick in en stor mängd rapporter om vargobservationer under denna period. Tack vare tips från allmänheten kunde spillning säkras från denna varg. Analys av vargspillning i Kronobergs län visar att denna varg sedan vandrade norrut från Skåne.

-------------------------------------- 

26 februari

Besiktning av död tacka vid en gård i Hässleholms kommun. Besiktning av länsstyrelsens besiktningsmän visar att tackan dödats av lodjur.

--------------------------------------

25 februari

Tack vare bra spårförhållanden har både spår av lodjur och varg kunnat bekräftas av Länsstyrelsens rovdjursspårare.

Lodjursspår har dokumenteras i trakterna kring Lönsboda. Rapporter om varg kring Hylta, Sibbhult och Lönsboda har kommit de senaste dagarna. Rovdjursspårare har bekräftat vargspår från en varg, och DNA-prov är insamlat för analys.

----------------------------------------

20 februari

Besiktning av död dovhind i hägn, Osby kommun. Besiktning av länsstyrelsens besiktningsmän visar att hinden dödats av lodjur.

-----------------------------------------

6 februari

En varg har under morgonen observerats i Everöd söder om Kristianstad.

-----------------------------------------

4 februari 2017

Även idag har en varg varit synlig på Österlen. Vi är tacksamma för alla tips som kommer in till Länsstyrelsen. Det gör att vi i kan ha en relativt bra överblick av hur den förflyttar sig.

----------------------------------------

3 februari 2017 

Många rapporter har kommit in under dagen om en varg som rört sig på Österlen i sydöstra Skåne. Länsstyrelsen har även besiktigat en död dovhjortskalv som påträffats i ett skogsområde mellan Eljaröd och Vitaby. Besiktningsmannen bedömer det som säkert att kalven nedlagts av en varg.

--------- 

2 februari 2017

Länsstyrelsen fick flera samtal om att en varg observerats väst och sydväst om Brösarp. Både filminspelning och fotografier som Länsstyrelsen fått in gör att vi bedömer det som säkert att det är en varg. Det är troligt att det kan vara samma varg som filmades i Hörby den 1 februari och som därefter rört sig söderut i Skåne.

---------

1 februari 2017

Flera personer har observerat vad de bedömt vara en varg i utkanten av Hörby. Länsstyrelsen har också fått ta del av en film från samma plats och gör bedömningen att det sannolikt rör sig en varg i området.

- - -

26 januari 2017

Länsstyrelsen har nu fått svar på den vargspillning som samlades in 7 jan vid Santatorp i Skåne. Spillningen visade sig komma ifrån den hanvarg har befunnit sig i södra Sverige sedan 2012.  Vargen är född i Hasselfors kallas snapphanen.


- - -


15 november

Två tackor dödade vid en gård i Eslövs kommun. Besiktning av de dödade tackorna har genomförts och bedömningen är att det är en hund som angripet dem.

- - -

21 oktober 2015

En besiktning utfördes på en nyfödd kalv utanför Kävlinge. Det fanns inte tillräckligt mycket kvar av kalven för att kunna fastställa dödsorsak.

- - -

19 juli 2015

Under söndagen utfördes en besiktning av en kalv utanför Broby. Det fanns inga bett på kalven och dödsorsaken är okänd.

- - -

13 juli 2015

I närheten av Ljungbyhed hittades ett rådjurkid med avbitet huvud. Besiktningen visar med stor sannolikhet att det är en räv som dödat det och därefter tagit med sig huvudet.

- - -

11 juli 2015

Länsstyrelsens besiktningsman har idag besiktigat ett rådjur utanför Lönsboda. Det var för mycket ätet på djuret för att kunna fastställa dödsorsak.

- - -

9 juli 2015

Utanför Svedala fick en tacka avlivas efter att den angripits. Betten på halsen var inte så kraftiga och bedömningen är att tackan troligen angripits av hund.

- - -

1 juli 2015

Idag har två besiktningar av kalvar utförts. En utanför Båstad och en i närheten av Lövestad. Dödsorsaken är okänd på båda kalvarna. Inga bett i hals/nacke. Mycket ätet av fåglar och räv.

- - -

29 juni 2015

Ett dött rådjur hittades utanför Höör. Besiktning av djuret visar att den troligtvis blivit påkörd och därefter har fåglar ätet på det.

- - -

28 juni 2015

En kalv på ca 150 kg besiktigades utanför Kivik. Gick ej att fastställa dödsorsak men det fanns inga bitmärken eller andra skador som skulle tyda på angrepp.

- - -

23 juni 2015

Länsstyrelsen fick ett tips under dagen om en dödad hjort vid Björnstorp. Besiktningsmännen på plats kunde konstatera att det rörde sig om ett rådjurskid som var ätet på av räv och fåglar. Det fanns inga bitmärken på hals, nacke eller huvud.

- - -

20 juni 2015

På Bjäre hittades en veckogammal kalv död i en hage. Det fanns en hel del blodspår och otypiska skador men det gick inte att fastställa vem som var förövare. Länsstyrelsen har satt upp en åtelkamera i området.

- - -

19 juni 2015

Under dagen utfördes en besiktning av en död kviga utanför Smedstorp. Besiktningsmannen konstaterade att kvigan var självdöd. Den hade sannolikt dött av en infektion i frambenet. Räv och fåglar har därefter varit på plats och ätit av den.

- - -

8 juni 2015

Besiktning vid Hallaröd: Dött vuxet rådjur. Stora skador av yttre våld, inga bitmärken. Bedöms som en trolig kollision med bil, låg ganska nära en väg.  

29 september

Ett nytt angrepp på får har skett i skyddsjaktsområdet, nära platsen för det förra angreppet. Ett får dödades.

- - -

28 september

Ytterligare ett angrepp på får har skett i skyddsjaktsområdet, nära platsen för det förra angreppet. Fyra får revs av varg, som observerades vid attacken.

- - -

26 september

Ännu ett angrepp på får har skett i skyddsjaktsområdet, nära platsen för det förra angreppet.  Två får revs av varg, som observerades vid attacken.

- - -

24 september

Ytterligare ett angrepp på får har skett där det med stor sannolikhet är varg som utfört angreppet. Det är ett får som blivit dödat och bedömningen är att vargen ätit ca 8 kg. Angreppet har skett inom det beslutade skyddsjaktsområdet där en varg får skjutas.

- - -

23 september

Med stor sannolikhet har en hund angripit och skadat 9 får i trakten av Skurup. Betten är karakteristiska för just hund enligt besiktningsmännen som var på plats under dagen.

- - -

19 augusti

Under dagen den 19 augusti kom det in en anmälan till polisen om en skadad älgkalv. Eftersom den var utsatt för ett angrepp kontaktades Länsstyrelsens besiktningsmän för att fastställa vilket djur som tillfogat skadorna på älgkalven. Besiktningen visade med stor sannolikhet att kalven blivit angripen av hund. Polisen har därför upprättat en anmälan om brott mot lagen om tillsyn över hundar och katter.

- - -

14 april

Möjlig varg sågs av flera personer norr om Vittsjö under måndagsmorgonen. Med den information som vi tagit del av så går det inte att utesluta varg.

- - -

24 februari

Dovhind dödad av hund i ett hjorthägn i Svalövs kommun. Den var angripen med flera låga och ganska svaga bett vilket är typiskt för hund.

- - -

20 februari

Älgkalv sannolikt dödad av varg NO om Osby. En av Länsstyrelsens besiktningsmän åkte ut efter ett tips om en död älgkalv. Väl på plats gjorde han bedömningen att det sannolikt är en varg som dödat den. Sättet den är dödad på styrker detta.

- - -

29 januari

Trots dagens snöfall gick det ändå bra att spåra en varg som hade rört sig i området nordväst om Osby. Tipset kom från person som upptäckte spåren under morgonen. Det spårades även ett lodjur i samma område dagen innan.

- - -

27 januari

Efter ett tips om eventuella lodjursspår kunde Länsstyrelsens rovdjursspårare bekräfta att det verkligen var ett lodjur som rört sig utanför Glimåkra under natten. Det gick att spåra ett par km innan eftermiddagens snöfall täckte tassavtrycken.

- - -

20 januari

Helgen bjöd på bra inventeringsförhållanden och länsstyrelsens rovdjurshandläggare och kvalitetssäkrare inventerade både på lördagen och söndagen. Tack vare värdefulla tips från allmänheten kunde vi kvalitetssäkra spår från en ensam varg i norra Skåne under lördagen. Vi hittade också en spillning från vargen. Spår från ett ensamt lodjur kunde också kvalitetssäkras på lördagen. I Kronobergs län hittades vargspår samtidigt som i Skåne, avståndet mellan spåren visar att det rör sig om två olika vargindivider. På söndagen spårades varg igen inte så långt från lördagens spårning. Vi gör bedömningen att det sannolikt är samma varg.

- - -

10 december

Länsstyrelsen i Blekinge har spårat en varg norr om Halahult i Karlshamns kommun. Kan vara på väg mot Skåne.

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/nyheter/2013/Pages/vargen-ror-sig-vasterut.aspx

3 december

En tacka skadades svårt av hund och fick därmed avlivas. Detta skedde i närheten av Gyllebo på Österlen. Ägaren till fåren har haft stora problem med lösspringande hundar i hagen tidigare.

- - -

2 december

Lodjur synligt i södra delen av Sjöbo kommun i början på förra veckan. Det är ovanligt med lodjur så långt söderut men det förekommer ibland. Precis som andra stora rovdjur så vandrar de långa sträckor och kan dyka upp var som helst.

- - -

28 november

Snart kommer snön och rovdjursinventeringen kan börja! Det har varit lugnt på vargfronten ett tag men vi har starka indikationer på att det har rört sig varg och lodjur i norra delen av länet. När snön väl kommer är vi väldigt intresserade av att få in tips om spår och spillning. Det är viktigt att spåren dokumenteras på rätt sätt, se länken nedan.

/skane/Sv/djur-och-natur/rovdjur/Pages/Sparning.aspx

- - -

11 november

En bagge har blivit dödad utanför Hörröd i helgen. Vi gör bedömningen att det är hund som dödat den. Den har en del svaga och lågt placerade bett i kroppen och på benen vilket är typiskt vid angrepp av hund.

- - -

9 september

Det är med stor sannolikhet hund/hundar som dödat 10 får på en gård i Vellinge kommun. Sex av fåren var döda medan fyra fick avlivas senare. Betten var typiska för hund med svaga bett som var lågt placerade. Det var inte heller ätet på fåren av något större rovdjur. Det har tidigare varit problem med hundangrepp i området.

- - -

9 september

Kronhjortskalv dödad av varg i närheten av Andrarum under natten till den 9 september. Besiktningen visar att det med stor sannolikhet var varg som dödat den. Mycket kraftiga bett i hals och nacke.

- - -

30 augusti 21:30

Möjlig varg siktad utanför Loshult. Ett vargliknande hunddjur filmades utanför Loshult under fredagskvällen. Det går inte att utesluta varg men på grund av kvalitén på filmen går det inte att säga säkert.

- - -

9 augusti 11:00

Natten till den 8/8 dödades ett rådjur av varg i närheten av Tosterup. Besiktningen visar tydligt att det var varg. Det finns ytterligare en trolig observation av varg mellan Valleberga och Löderup under morgonen idag 9/8.

19 juni, 13:30

Vi har nu fått en preliminär statusrapport över antalet vargar i Skandinavien. Rapporten visar att det sannolikt har varit föryngring i 38 revir under våren 2012. Det innebär att årets föryngring inte är med i statistiken. Populationsuppskattningen visar på ca 380 vargar under vintern 2012/2013. Slutrapport väntas i september. För mer information läs mer i rapporten.

- - -

31 maj, 12:00

En älgko har hittats död utanför Killeberg, norr om Osby. Den har troligen dödats av varg. Sättet att äta gör att vi bedömer det som trolig varg.

- - -

20 maj, 10:00

Tre lamm och en tacka hittades döda i en fårhage utanför Hästveda (Sibbarp). Besiktningen visade att det sannolikt var hund som dödat fåren. En lösspringande hund omhändertogs också i närheten. Händelsen är polisanmäld.

- - -

14 maj, 08:00

Under natten till måndagen dödades 5 får utanför Lönsboda av varg. Vi gör bedömningen att det sannolikt är varg på grund av kraften i betten och bettens placering.

- - -

6 maj, 18:00

Vid ett angrepp på får söder om Simrishamn skadades ett lamm och en tacka, ytterligare ett lamm saknas. Lammet som skadades fick avlivas. Besiktningen visade med stor sannolikhet att det var hund som utfört angreppet.

- - -  

4 maj, 22:30

Flera tips kom in under kvällen angående varg söder om Åhus. Efter att ha pratat med observatörerna och även tagit del av bilder så gör vi bedömningen att det sannolikt är en varg som rör sig i området.

- - -

1 maj, 12:00

Vår besiktning av en kalv som hittades död i norra Skåne visade på annan dödsorsak än rovdjur. Det var på tisdagskvällen som man upptäckte att kalven låg död i hagen.

- - -

19 april, 16:30

Den varg som inrapporterades i onsdags utanför Örkelljunga var troligtvis en bortsprungen Saarloos Wolfhond. Hunden är återfunnen enligt ägarna. Detta är en hundras som kan vara extremt lik en varg.

- - -

19 april, 11:45

Vargen från Skultunareviret i Västmanland, som identifierades i Skåne den 12 december 2012 har med stor sannolikhet påträffats i Dalsland den 14 mars. Identifieringen skedde även i detta fall med DNA från spillning. Detta visar tydligt hur långt en varg kan vandra.

 

 

 Kontakta oss

banner - rovdjurslinjen 

För frågor om rovdjur kontakta vår rovdjursexpert på Naturskyddsenheten:
Nils Carlsson

010-224 17 00 rovdjur.skane@lansstyrelsen.se

Observationer
Om du vill lämna in rapporter på rovdjursobservationer så mailar du antingen
rovdjur.skane@lansstyrelsen.se eller kontaktar oss per telefon. Se kontaktuppgifter.