Viltförvaltningsdelegationen 

Sverige har fått en ny indelning när det gäller ansvaret för skötseln av de stora rovdjuren. Den nya organisationen ska ge större inflytande för medborgarna att ansvara för frågor som jakt och viltvård.

Viltvårdsnämnden och Rovdjursgruppen upphörde vid årsskiftet 2010 och har ersatts av en viltförvaltningsdelegation.

Landshövdingen är ordförande i delegationen. Delegationen består utöver landshövdingen av ledamöter som representerar olika intressen.

 

Kontakta oss

Nils Carlsson
Naturskyddsenheten
Nils punkt Carlsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Nils punkt Carlsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241271