Rovdjur och tamdjur

Rovdjuren skiljer inte på våra tamdjur och vilda bytesdjur. Det finns dock väldigt stora skillnader på hur utsatta olika tamdjur är för rovdjursangrepp.

Häst och nöt angrips ytterst sällan av rovdjur i Sverige men får som inte är skyddade av rovdjursstängsel riskerar att bli tagna av rovdjur. Mest utsatta är nyfödda lamm och i samband med lamningen dödas många nyfödda lamm av räv och korp. Räven tar ofta även större lamm (< 25 kg) medan vuxna får är mest utsatta för angrepp av lösspringande hundar, vargar, björn och lodjur.

De flesta rovdjur dödar långt fler tamdjur vid ett tillfälle än de hade behövt för att äta sig mätta. Detta beror troligen på den för rovdjuren onaturliga situationen där det, trots att ett av djuren i flocken är dödat, fortsätter att springa runt andra i närheten. Dessa djur väcker då jaktinstinkten gång på gång hos rovdjuret, vilket inte hade skett i naturen eftersom flocken hade flytt från platsen efter första angreppet. Detta beteende finns hos räv, iller, mård och mink som kommer in i ett hönshus och hos hund, varg och björn som kommer in i en fårhage.

Stängsel skyddar mot varg

Det bästa sättet att skydda fåren är att sätta upp ett rovdjursstängsel med 5 eltrådar eller att komplettera ett sträckt fårstängsel med två eltrådar i ovankant och nedankant.  

Många ställer sig frågande till om ett stängsel som bara är 1,20 m högt verkligen kan hålla en varg ute. Erfarenheten visar dock att så faktiskt är fallet och att vargar nästan aldrig hoppar över ett rovdjursstängsel. En stor fördel med rovdjurstängslen är att de även fungerar mot vildsvin och lösspringande hundar och i viss mån mot räv. Det ska dock poängteras att även ett vanligt välunderhållet fårstängsel ger ett ganska bra skydd mot hund och varg medan ett fårstängsel med brutna stolpar och slappt nät markant ökar risken för angrepp.

Ekonomiskt stöd för stängsel

Från och med den 19 maj 2014 kan man söka stöd för stängsel mot rovdjur. Klicka här för att läsa hur du kan söka.

Det finns andra åtgärder som också minskar risken för angrepp på får som vaktlamor, sambete med nöt, stallning över natten och boskapsvaktande hundar.

Viktig förändring av paragraf 28 från och med den 1 juli 2013

Enligt § 28 får rovdjur av arterna björn, järv, varg eller lo som angriper tamdjur skjutas om man inte lyckas avvärja angreppet på annat sätt. Det angripande rovdjuret får dock bara skjutas om man har försökt att skrämma det först. Detta görs lämpligen genom att man skjuter i marken och skriker. Fortsätter angreppet trots detta får rovdjuret skjutas.

Den som skjuter ett fredat rovdjur enligt § 28 i Jaktförordningen ska från och med den 1 juli 2013 inte anmäla detta till polisen utan till Länsstyrelsen. Det är viktigt att komma ihåg att INTE flytta det skjutna rovdjuret då detta försvårar bedömningen av händelseförloppet.

 Kontakta oss

banner rovjdurslinjen

Rovdjursfrågor
För frågor om om rovdjur kontakta våra rovdjursexperter:
010-224 17 00
rovdjur.skane@lansstyrelsen.se