Rovdjur 

Lodjur

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren i länet. Målet är att djuren ska finnas i livskraftiga stammar, samtidigt som vi vill minimera de problem som de kan orsaka.

Förvaltningen skyddar och begränsar

Till de stora rovdjuren hör björn, varg, lodjur, järv och kungsörn, och i länets förvaltningsplan beskrivs hur vi ska förvalta dem utifrån resultaten av årliga inventeringar. Planen innehåller antals- och utbredningsmål för varje art, och vi beslutar om till exempel förebyggande åtgärder, skyddsjakt och licensjakt. Vi informerar också om de stora rovdjuren som förekommer i länet.

Länsstyrelsen har ansvaret för tillsyn av jakt på stora rovdjur och ska bevaka eventuell olaga jakt. Dessutom handlägger vi viltskadeärenden som till viss del orsakas av rovdjuren.

 

Rovdjurslinjen

Kontakta oss på tel. nr 010-224 17 00 om du har tamdjur som du misstänker blivit rivna av något av rovdjuren varg, lodjur eller kungsörn.

Har du dödat något av de nämnda rovdjuren för att freda dina tamdjur eller din hund så ska detta så snart det går anmälas till länsstyrelsen på samma nummer. Vi vill påminna om att det dödade rovdjuret inte får flyttas.

Samtal till rovdjurslinjen besvaras under vardagar 8-16.30 av länsstyrelsens rovdjursexperter Nils Carlsson och Bertil Nilsson, som också tar emot frågor om rovdjur.

Övrig tid bemannas linjen av en tjänsteman i beredskap på länsstyrelsen (samtalet kopplas till personsökare, ange telefonnummer plus # så ringer vi upp) och då kan vi bara ta emot anmälningar om rivna tamdjur eller om du skjutit ett rovdjur.


Observationer av rovdjur

Observationer av rovdjur mailas in på adress rovdjur.skane@lansstyrelsen.se

Läs mer om observationer rappotering

 

Rovdjurslinjens telefonnummer: 010-224 17 00

Om du vill anmäla att tamdjur blivit rivna av ett rovdjur eller att du skjutit ett rovdjur för att freda tamdjur så kontaktar du vår rovdjurslinje på tel. 010-224 17 00 

Dagtid 8-16.30 kan du via numret också ställa frågor till våra rovdjursexperter på Naturskyddsenheten:
Nils Carlsson
Bertil Nilsson
Övrig tid kan du endast rapportrera in rivna tamdjur eller att du skjutit ett rovdjur.

Rapportera observationer

Berätta för oss om du har sett ett rovdjur eller hittat rovdjursspår!

Kontaktuppgifter