Rovdjur

Lodjur

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren i länet. Målet är att djuren ska finnas i livskraftiga stammar, samtidigt som vi vill minimera de problem  de kan orsaka.

Förvaltningen skyddar och begränsar

Till de stora rovdjuren hör björn, varg, lodjur, järv och kungsörn. I förvaltningsplanen för Skåne beskrivs hur vi ska förvalta dem utifrån resultaten av årliga inventeringar. Planen innehåller antals- och utbredningsmål för varje art, och Länsstyrelsen beslutar om till exempel förebyggande åtgärder, skyddsjakt och licensjakt. Vi informerar också om stora rovdjur som förekommer i länet.

Länsstyrelsen har ansvaret för tillsyn av jakt på stora rovdjur och ska bevaka eventuell olaga jakt. Dessutom handlägger vi viltskadeärenden som till viss del orsakas av rovdjuren.

Rovdjurslinjen

Kontakta oss på telefonnummer 010-224 17 00 om du har tamdjur som du misstänker har rivits av varg, lodjur eller kungsörn.

Har du dödat något av de nämnda rovdjuren för att freda dina tamdjur eller din hund så ska detta, så snart det är möjligt, anmälas till Länsstyrelsen på samma telefonnummer. Vi vill påminna om att det dödade rovdjuret inte får flyttas.

Samtal till rovdjurslinjen besvaras under vardagar 8.00-16.30 av Länsstyrelsens rovdjursexperter. De tar också emot frågor om rovdjur.

Övrig tid bemannas linjen av en tjänsteman i beredskap på länsstyrelsen.

Observationer av rovdjur

Observationer av rovdjur mejlas in på adress rovdjur.skane@lansstyrelsen.se

Läs mer om observationer rapportering

Mårdhund och tvättbjörn

Här kan du läsa mer om arbetet med de främmande arterna mårdhund och tvättbjörn

 

Rovdjurslinjens telefonnummer: 010-224 17 00

OBS! På grund av tekniskt underhåll på lördag den 2 december 2017 klockan
09.00 -18.00 måste du ringa på
tel 0768-400 106

Om du vill anmäla att tamdjur blivit rivna av ett rovdjur eller att du skjutit ett rovdjur för att freda tamdjur så kontaktar du vår rovdjurslinje på tel. 010-224 17 00 

Dagtid 8-16.30 kan du via numret också ställa frågor till vår rovdjursexpert på Naturskyddsenheten:
Nils Carlsson
Övrig tid kan du endast rapportera in rivna tamdjur eller att du skjutit ett rovdjur.

Rapportera observationer

Berätta för oss om du har sett ett rovdjur eller hittat rovdjursspår!

Kontaktuppgifter