Spårning

Att avgöra vilken art som lämnat spår efter sig är inte alltid lätt. Beroende på underlag, gångart, ålder på spår och hur många individer som nyttjar samma spår kan man lätt tolka spårstämplar fel.

Man ska alltid tänka på att det finns stor variation av djurs spårstämplar och gångarter. Att studera en eller några få spårstämplar och avgöra art kan vara vanskligt.

Djurens tassar är flexibla och kan lätt ändras så att de bäst anpassas till det specifika underlaget. En ”typisk” spårstämpel för en art kan under särskilda omständigheter förväxlas med en ”ovanlig” spårstämpel för en annan art.

Lodjursspår kan likna vargspår

Till exempel kan trampdynors placering ändras och bli glesare vid djupare snö så att spår upplevs större, eller så kan lodjur använda sig av klorna på glatta underlag och avtrycken kan ge ett hundlikt intryck.

Under vissa snöförhållanden rasar snön ihop i spåren och ger uppfattningen att ett mindre djur trampat där. Likaså att sol- eller töväder snabbt kan göra spår större än vad de var från början.

Bedömningen försvåras av att ett djur kan nyttja en spårlöpa vid olika tillfällen eller andra individers eller arters spår. Rovdjur kan röra sig långa sträckor på kort tid, vilket vilseleder att tro att det finns fler individer i området än det egentligen gör. För att avgöra antal djur i sällskap är spårning långa sträckor nödvändigt. 

Att mäta spår

När man mäter ett spår ska man ta måttet från den bakre synliga trampdynan till framkanten mellan de främsta tårna. Ha alltid för vana att ha en tumstock till hands om du vill fotografera spårstämplar. Det är lättare att uppskatta storlek från ett foto om det finns en referens med. Tänk på att fotografera spårstämplar rakt ovanifrån.

Läs mer om lodjursspår

Läs mer om vargspår

Lodjursspår