Rekommendationer vid viltskador på tamdjur (boskap) och hund

Det är viktigt att alla skador som misstänks vara orsakade av stora rovdjur anmäls.  Om du misstänker att rovdjur har dödat eller orsakat skador på dina tamdjur eller din hund rekommenderar vi att du gör så här:

1. Kontakta en besiktningsman

Länsstyrelsen har utbildade besiktningsmän som kan besiktiga tamdjur och hundar som misstänks vara angripna av stora rovdjur. De kan också informera om skadeförebyggande åtgärder.

Besiktningsmännen kan också ge dig en blankett för ansökan om ersättning och hjälp med att fylla i den. En besiktning utförd av en besiktningsman är alltid kostnadsfri.

Länsstyrelsens besiktningsmän:
Krister Henriksson 070-626 90 44, 0479-130 79
Lasse Carlsson 0457-14898, 076-1163599

Viktigt! Flytta inte djurkroppen från fyndplatsen utan täck över den med en presenning eller liknande. Trampa runt så lite som möjligt så att spår kan säkras. Besiktningsmannen får svårt att avgöra vilket djur som har orsakat skadan om det inte finns några spår och andra djur har varit framme och ätit av det slagna djuret.

Om din hund är svårt skadad ska du dock ta hunden till djursjukhus/veterinär.

2. Vidta akuta åtgärder

Om en djurbesättning drabbas av rovdjursangrepp, i synnerhet av varg (eller björn), finns en ökad risk för nya angrepp de närmast följande veckorna (se Viltskadecenter för förebyggande åtgärder).

3. Anmäl skadan

Anmäl skadan omgående till din Länsstyrelse eller direkt till en besiktningsman.

4. Sök ersättning

Den som fått tamdjur skadade eller dödade av ett fredat rovdjur (björn, kungsörn, lodjur eller varg) har rätt till ersättning om det bedöms vara mer än 50 % säkert att ett fredat rovdjur har slagit tamdjuret. I tveksamma fall tar besiktningsmannen DNA-prov för att fastställa vilken angripare det rör sig om. Ersättning utgår inte för jaktbara viltarter som räv. När angriparen är hund ska djurägaren polisanmäla händelsen. Ersättning kan då erhållas civilrättsligt genom att hundägaren får betala skadestånd.

ansokan_om_ersattning_tamdjur.pdf

Vill du veta mer om viltskador och ersättningsregler? Besök Viltskadecenters hemsida.

 Kontakta oss

banner - rovdjurslinjen 

För frågor om om rovdjur kontakta våra rovdjursexperter på Naturskyddsenheten:
Nils Carlsson
Bertil Nilsson
010-224 17 00
rovdjur.skane@lansstyrelsen.se

Besiktningsmän
Krister Henriksson
070-626 90 44,
0479-130 79

Lasse Carlsson
0457-14898,
076-1163599