Förvaltningsplan för stora rovdjur

Länsstyrelsen försöker tydliggöra den regionala hanteringen av stora rovdjur, såsom lodjur och kungsörn, i en förvaltningsplan

Länsstyrelsens styrelse fastställde den 19 februari 2007 enhälligt en förvaltningsplan för stora rovdjur. Förvaltningsplanen är framtagen enligt 3 § NFS 2002:13 och enligt Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för aktuella arter. Utgångspunkten för detta arbete är den nationella rovdjurspolitiken enligt regeringens proposition (2000/01:57) Sammanhållen rovdjurspolitik, antagen av riksdagen våren 2001. I förvaltningsplanen beskrivs länets förutsättningar för stora rovdjur och konflikter kring dessa djur. Förvaltningsplanen ska fungera som ett verktyg i den regionala förvaltningen och tydliggöra detta arbete för myndigheter och allmänhet.

Under 2011 kommer förvaltningsplanen att omarbetas och uppdateras. Planen ska sedan godkännas av viltförvaltningsdelegationen.  

 Kontakta oss

banner - rovdjurslinjen

För frågor om om rovdjur kontakta våra rovdjursexperter på Naturskyddsenheten:
Nils Carlsson
Bertil Nilsson
010-224 17 00
rovdjur.skane@lansstyrelsen.se