Förebyggande åtgärder

Genom en bred serie insatser ska konflikter mellan rovdjur och människa minimeras och skador förebyggas.

Länsstyrelsens insatser

I Länsstyrelsens satsning ingår inventering, ekonomiska bidrag för att förebygga och ersätta skador, informera och kommunicera med allmänheten om rovdjur. Risken för att någons tamdjur ska drabbas av ett angrepp från stora rovdjur är mycket liten, men när angrepp inträffar så försöker Länsstyrelsen att ge ekonomisk kompensation för skadan.

Upprepade rovdjursangrepp försöker Länsstyrelsen förebygga, antingen genom att tillfälligt låna ut rovdjursavvisande elstängsel (så kallade akutstängsel) eller genom att lämna stöd för uppsättning av permanenta rovdjursavvisande elstängsel. Läs mer om ansökan om stöd till rovdjursstängsel genom att följa länken här till höger. 

Se även information från Viltskadecenter

Får jag freda mina djur?

Vad säger lagen?

Tamdjursägare eller vårdare av tamdjur har enligt jaktförordningen § 28 rätt att döda ett rovdjur som angriper och skadar tamdjur (exempelvis får, kor eller jakthundar) eller om det är uppenbart att ett sådant angrepp är omedelbart förestående. Regeringen har beslutat att de nya reglerna i jaktförordningen § 28 ska gälla permanent. Det betyder att det nu är samma regler som gäller innanför och utanför inhägnat område.  

Vilka får använda regeln?

De nya bestämmelserna innebär också att annan än ägare och vårdare av tamdjur får ingripa till skydd för tamdjur om det sker på uppdrag av ägaren eller vårdaren. Bland annat betyder det att medlemmar i jaktlag på uppdrag av ägare eller vårdare av en jakthund får skydda hunden vid jakt.  

Alltid skrämma först

Men det är inte fritt fram att skjuta ett rovdjur. Det är mycket tydligt i jaktförordningen att ett angrepp måste pågå eller vara omedelbart förestående. Innan man får skjuta ett rovdjur måste man försöka skrämma det eller på annat sätt försöka avbryta angreppet.

Lodjursriven dovhjort

 Kontakta oss

banner - rovdjurslinjen

För frågor om om rovdjur kontakta våra rovdjursexperter:
Nils Carlsson
Bertil Nilsson
010-224 17 00
rovdjur.skane@lansstyrelsen.se

 

Rapportera observationer

Berätta för oss om du har sett ett rovdjur eller hittat rovdjursspår!

Kontaktuppgifter