Politiska företrädare, Viltförvaltningsdelegationen

Viltvårdsnämnden och Rovdjursgruppen upphörde vid årsskiftet 2010 och har ersatts av en viltförvaltningsdelegation. Den nya organisationen ska ge större inflytande för medborgarna att ansvara för frågor som jakt och viltvård.

Landshövdingen är ordförande i delegationen. Delegationen består utöver landshövdingen av ledamöter som representerar olika intressen.